Sắp xếp có tổ chức, duy trì năng suất cao

Nhiều công việc hơn có nghĩa là nhiều tập tin hơn và có nhiều người làm việc hơn. Còn gì tuyệt vời hơn là bàn làm việc được ngăn nắp? Zoho WorkDrive giúp sắp xếp các tập tin của nhóm và mục công việc vào các thư mục được lồng vào nhau.

Dọn dẹp bộ nhớ

Phân loại tập tin theo nhóm, dự án, loại tập tin và tác giả để bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết.

Sắp xếp tập tin

Thư mục đa cấp

Bạn cần thêm chi tiết trong cấu trúc thư mục? Tạo thư mục con trong các thư mục của bạn để tránh sự lộn xộn.

Tìm kiếm nhanh

Tìm ra những gì bạn đang cần trong chớp mắt. Tìm tập tin theo tên, từ khóa hoặc tên tác giả bằng thanh tìm kiếm.

Nhìn thấy công việc của bạn một cách rõ ràng

Xem nhóm của bạn và công việc của họ trong các phần đã tổ chức. Nhận chế độ xem phù hợp với bạn - chọn chế độ xem dạng danh sách hoặc chế độ xem dạng hình thu nhỏ để xem các tập tin và thư mục trong Thư mục nhóm.

Chế độ xem thư mục trước tiên

Thật khó để sắp xếp tốt khi bạn đi vào các chi tiết. Xem thư mục trước, sau đó là danh sách các tập tin mà bạn đã lưu.

Toàn bộ được sắp xếp trật tự

Ngoài chế độ xem thư mục, bạn cũng có thể tìm thấy tập tin trong mỗi Thư mục nhóm được sắp xếp cho thuận tiện vào các thư mục và mục chưa đọc.

Công cụ nhận biết ngữ cảnh

Bạn không thể tập trung vào công việc nếu luôn phải tìm kiếm các công cụ của mình. Với giao diện người dùng theo ngữ cảnh, tìm công cụ bạn đang cần tìm ngay khi cần. Chỉ cần một cú nhấp chuột và bạn sẽ có thể di chuyển, sao chép, nén/giải nén hoặc thậm chí là đánh dấu yêu thích các tập tin và thư mục của mình.

context-aware-tools