Gmail+WorkDrive Phối hợp tốt hơn

Quên đi các tập tin đính kèm và đưa tất cả các tập tin nhận được vào một nền tảng chung. Add-on của WorkDrive cho Gmail cho phép lưu các tập tin đính kèm trong email quan trọng vào WorkDrive và đính kèm các tập tin từ WorkDrive mà không cần rời khỏi Gmail.

Tải add-on

gmail workdrive
  • Tiết kiệm dung lượng và thời gian lưu trữ Gmail
  • Chia sẻ tập tin an toàn mà không cần lo lắng về kích thước tập tin
  • Quản lý các phiên bản và loại bỏ sự trùng lặp
  • Có một kho lưu trữ cho tất cả các tập tin của bạn
gmail workdrive gmail workdrive gmail workdrive

Lưu tập tin đính kèm trong email vào WorkDrive

Đừng để cho các tập tin kèm trong email quan trọng bị chôn vùi trong hộp thư đến của bạn! Tải tập tin đính kèm trong email trực tiếp xuống thư mục WorkDrive đã chọn.

Đính kèm tập tin WorkDrive vào email

Dừng đính kèm tập tin vào email theo cách lỗi thời. Thay vào đó, bạn có thể chia sẻ một cách an toàn các tập tin WorkDrive bằng cách thêm liên kết chia sẻ trong nội dung của tin nhắn email. Thế nên kích thước tập tin là không giới hạn!

Luôn kiểm soát được tập tin

Quản lý quyền truy cập vào tập tin của bạn bằng cách cài đặt chế độ xem hoặc chỉnh sửa quyền đối với tập tin và đặt ngày hết hạn cho liên kết tập tin. Bạn cũng có thể bảo vệ các liên kết tập tin được chia sẻ bên ngoài bằng mật khẩu.

Hợp lý hóa liên lạc qua email của bạn với WorkDrive ngay!

Tải add-on