WorkDrive Genie: Cộng sự mới của bạn

Tạo cầu nối giữa tập tin WorkDrive và ứng dụng trên máy tính của bạn.

Xem video

WorkDrive Genie

Chỉnh sửa tập tin trong tích tắc

Đổi mới cách bạn làm việc và loại bỏ việc chuyển đổi giữa các ứng dụng để chỉnh sửa tài liệu hoặc tập tin được lưu trữ trong WorkDrive. Thực hiện thay đổi ngay với công cụ chỉnh sửa nhanh của chúng tôi trong WorkDrive. Bạn có thể sửa đổi và quản lý các tập tin bất kể lớn nhỏ bằng WorkDrive Genie.

Chỉnh sửa tập tin trong tích tắc

Được thiết kế cho mọi loại tập tin

Chỉnh sửa mọi loại tập tin - văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, CAD hoặc tập tin của lập trình viên - trong WorkDrive, chỉ cần bạn có ứng dụng tương thích được cài đặt trên máy tính của mình. Nếu bạn có thể sửa đổi tập tin trên máy tính thì cũng có thể chỉnh sửa tập tin trong WorkDrive.

WorkDrive Genie

Đồng bộ hóa khi bạn lưu

Tự động hóa quy trình lưu các bản chỉnh sửa cục bộ của bạn lên đám mây. Với Genie, bạn có thể cài đặt để tự động tải các thay đổi lên WorkDrive mỗi lần bạn lưu một tập tin từ ứng dụng trên máy tính.

WorkDrive Genie

Hoàn thành công việc nhanh hơn

Tại sao phải tốn thêm thời gian để mở ứng dụng mỗi lần sử dụng? Genie có một tùy chọn mặc định để chạy tự động khi hệ thống khởi động, như vậy, bạn có thể bắt đầu ngay vào công việc.

WorkDrive Genie
WorkDrive Genie
WorkDrive Genie
WorkDrive Genie

Cập nhật phiên bản tài liệu

Trong nhiều nhóm, thường có nhiều người dùng làm việc trên một tập tin, điều này dẫn đến việc cập nhật nội dung thường xuyên, nhiều phiên bản tập tin và quy trình check-out tài liệu. Khi tải một tập tin lên ứng dụng web, WorkDrive sẽ thông báo cho bạn khi tập tin đó có phiên bản mới. Bạn có thể chọn tải lên phiên bản cục bộ của mình làm phiên bản hàng đầu hoặc tiếp tục với phiên bản mới được lưu trong WorkDrive.

Bắt đầu ở nơi bạn rời đi

Không bao giờ phải lo lắng về việc mất nội dung công việc đang tiến hành nữa. Genie đồng bộ hóa các tài liệu trực tiếp khi bạn chỉnh sửa và tất cả các thay đổi của bạn sẽ được tự động lưu, đảm bảo không có thao tác nào bị mất.

Làm việc dựa trên điều kiện của riêng bạn

Cho dù bạn không có ở văn phòng hay có kết nối internet hạn chế, bạn vẫn có thể truy cập và chỉnh sửa tập tin một cách thuận tiện. Bất kỳ tài liệu WorkDrive nào mà bạn chỉnh sửa bằng Genie sẽ vẫn được lưu vào bộ nhớ trên máy tính của bạn, cho bạn nhiều thời gian để làm việc theo tốc độ tùy ý.

Công cụ chỉnh sửa nhanh cho tập tin WorkDrive của bạn