Chia sẻ tập tin ngay lập tức.

Đừng giới hạn bản thân ở bất kỳ kích thước tập tin nào. Với Zoho WorkDrive, chia sẻ các tập tin lớn rất dễ dàng. Chỉ cần thêm công việc của bạn vào Thư mục nhóm và tập tin này sẽ có sẵn cho mọi thành viên trong nhóm. Bạn cũng có thể làm việc với các thành viên bên ngoài nhóm bằng cách chia sẻ tập tin ra bên ngoài.

Làm việc trực tuyến với nhóm.

WorkDrive cho phép bạn tạo không gian làm việc an toàn và hợp tác, nơi mọi thứ đều có sẵn cho các thành viên trong nhóm. Tất cả những gì bạn cần để làm việc cùng nhau theo thời gian thực là một liên kết.

 • Chia sẻ dựa trên các điều khoản của riêng bạn.

  Soạn thảo ý tưởng của bạn với chương trình Office Suite rất riêng của Zoho: Writer, Sheet và Show. Và khi bạn cần một quan điểm khác, hãy đưa nhóm của bạn vào.

 • Chia sẻ, nhưng bảo mật.

  WorkDrive cung cấp quyền truy cập chi tiết, vì vậy bạn có thể cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào một thư mục con cụ thể mà không cho họ quyền truy cập vào thư mục chính.

 • Chia sẻ tập tin trong nội bộ.

  Làm việc với bất cứ nhân viên nào trong tổ chức của bạn. Chia sẻ tài liệu riêng lẻ với các thành viên của các nhóm khác nhau và phối hợp với họ theo thời gian thực. Theo cách này, bạn có thể làm việc với người dùng mà không cần mời họ vào Thư mục nhóm của bạn.

 • Luôn được cập nhật.

  Nhận thông báo tức thì về tất cả các chỉnh sửa mà nhóm thực hiện trên các tập tin. Theo dõi các thay đổi và lưu nhiều phiên bản, do đó bạn luôn có thể trở lại phiên bản cũ hơn mà bạn cảm thấy là tốt nhất.

 • Tạm dừng phối hợp.

  Sử dụng tính năng Kiểm xuất khi bạn muốn sửa đổi tài liệu mà không can thiệp vào đó. Sau khi bạn có ý tưởng, Kiểm nhập để mọi người cùng xem.

Chia sẻ ra bên ngoài.

WorkDrive cho phép bạn chia sẻ tập tin với các bên liên quan bên ngoài, khách hàng hoặc bất kỳ ai bên ngoài nhóm của bạn mà vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn tài liệu.

 • Tùy chỉnh quyền liên kết.

  Tạo liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu, bật hoặc tắt tính năng tải xuống và thiết lập ngày hết hạn khi bạn muốn cung cấp quyền truy cập tạm thời vào tập tin. Bạn cũng có thể tạo một URL tùy chỉnh để tỏ ra chuyên nghiệp hơn.

 • Đo lường xem nội dung của bạn thể hiện như thế nào.

  Chia sẻ tài liệu tiếp thị với các phân khúc mục tiêu khác nhau và đo lường phản ứng của họ. Tạo và gửi nhiều liên kết của cùng một tài liệu và nhận phân tích về số lượng người trong mỗi phân khúc mục tiêu đã xem và tải xuống tài liệu của bạn.