Thêm nhận xét có dấu thời gian

Nâng cấp quy trình tạo video và cộng tác sản xuất video của bạn bằng chú thích video. Chuyển đến bất kỳ khung hình nào trong video và thêm nhận xét có dấu thời gian tương ứng bằng cách đề cập đến các thành viên trong nhóm của bạn.

deluca-session john-explore

Truyền đạt thông tin mạnh mẽ hơn
với nhận xét giàu ngữ cảnh

Cải thiện hiệu quả cộng tác nhóm bằng nhận xét giàu ngữ cảnh. Việc gắn thẻ sai người dùng hoặc viết sai chính tả một từ là chuyện thường gặp khi bạn chia sẻ ý tưởng. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa nhận xét của mình, thay vì xóa nhận xét để sửa lỗi.

Bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu

Cập nhật thông tin
cho đội ngũ

Thu hút sự chú ý của những người cộng tác bằng cách gắn thẻ họ trong các nhận xét. Nhận thông báo tức thì khi có ai đó gắn thẻ bạn trong một tài liệu.

Cải thiện quy trình đánh giá tài liệu của bạn với Chú thích tập tin của WorkDrive