Quản lý tài sản kỹ thuật số hiệu quả

Phân loại và sắp xếp dữ liệu của bạn để có được thông tin kinh doanh hữu ích với Mẫu dữ liệu của WorkDrive.

Đăng ký miễn phí

Chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho công việc

Các nhóm tạo ra dữ liệu phi cấu trúc mỗi ngày, từ tài liệu, tập tin âm thanh cho đến ảnh và video. WorkDrive giúp bạn sắp xếp các dữ liệu này và giải phóng tiềm năng thực sự từ kho kiến thức của tổ chức.

Thêm cấu trúc cho kho lưu trữ của bạn

Thiết lập Mẫu dữ liệu và thêm các trường tùy chỉnh dựa trên cách bạn muốn phân loại tập tin được lưu trữ trong WorkDrive. Bằng cách này, bạn có thể thêm siêu dữ liệu hữu ích vào hợp đồng pháp lý của mình như thông tin khách hàng, giá trị hợp đồng, ngày gia hạn, v.v.

Giải phóng sức mạnh của dữ liệu được liên kết với tài liệu

Với WorkDrive, bạn có thể liên kết phân loại dựa trên mục đích với tài liệu bằng siêu dữ liệu. Tính năng này giúp việc lưu trữ, tìm kiếm và quản lý dữ liệu trở nên liền mạch.

Truy cập thông tin dễ dàng

Tìm kiếm tập tin dựa trên Mẫu Dữ liệu của bạn và lọc chúng dựa trên các trường tùy chỉnh. Bạn có thể nhanh chóng theo dõi các tập tin được liên kết với một dự án cụ thể, ví dụ như tìm kiếm các giấy tờ bảo hiểm sẽ hết hạn trong một tuần tới.

Xây dựng kho dữ liệu có cấu trúc với Zoho WorkDrive

Đăng ký miễn phí