Tạo liên kết tải lên tùy chỉnh

Bất kỳ quy trình thu thập nào đều liên quan đến việc nhận tập tin từ nhiều người. Với WorkDrive, bạn chỉ cần tạo các liên kết tải lên tùy chỉnh là đã có thể cho phép người dùng gửi tài liệu của họ một cách an toàn.

Tạo liên kết tải lên
tùy chỉnh
Tạo liên kết tải lên
tùy chỉnh
Lưu trữ tập tin trong thư mục bất kỳ
Lưu trữ tập tin trong thư mục bất kỳ

Lưu trữ tập tin trong thư mục bất kỳ

Bạn mệt mỏi với việc phân loại email, tải xuống và sắp xếp tập tin theo cách thủ công? Với Workdrive, chỉ cần chọn một vị trí lưu trữ là bạn sẽ nhận được các tài liệu nộp ở một nơi và có thể cung cấp quyền truy cập tức thì cho nhóm của mình.

Quản lý dung lượng lưu trữ
Quản lý dung lượng lưu trữ

Quản lý dung lượng lưu trữ

Đặt giới hạn cho cả kích cỡ tập tin và số lượng tài liệu mà người dùng có thể tải lên. Sau đó, điều chỉnh giới hạn của bất kỳ liên kết thu thập đang hoạt động nào dựa trên dung lượng lưu trữ của bạn.

Đặt khung thời gian
Đặt khung thời gian

Đặt khung thời gian

Dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ thu thập có hạn chế về thời gian. Nếu Bộ phận nhân sự của công ty muốn thu thập bằng chứng đầu tư từ nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể, họ chỉ cần thêm ngày hết hạn cho liên kết và thông báo cho tất cả mọi người về thời hạn gửi.

Tận dụng quyền kiểm soát phiên bản tài liệu
Tận dụng quyền kiểm soát phiên bản tài liệu

Tận dụng quyền kiểm soát phiên bản tài liệu

Nếu người dùng tải lên nhiều tài liệu cho một dự án, bạn có thể quyết định cho họ tải các tập tin có cùng tên lên dưới dạng các phiên bản của một tập tin hiện có hay dưới dạng các tập tin riêng biệt.

Sắp xếp tập tin theo người dùng
Sắp xếp tập tin theo người dùng

Sắp xếp tập tin theo người dùng

Cách lưu trữ các tập tin đã thu thập được trong một thư mục duy nhất đã rất xưa rồi. Giờ đây, bạn có thể tạo một thư mục riêng cho từng người dùng duy nhất dựa theo tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ.

Luôn được cập nhật về các lượt gửi của người dùng
Luôn được cập nhật về các lượt gửi của người dùng

Luôn được cập nhật về các lượt gửi của người dùng

Các công ty hoặc đội nhóm thường muốn theo dõi người gửi tập tin và thời gian gửi. Đó là lý do vì sao WorkDrive cung cấp cho bạn cập nhật theo thời gian thực bất cứ khi nào người dùng gửi tập tin.

Yêu cầu dữ liệu người dùng
Yêu cầu dữ liệu người dùng

Yêu cầu dữ liệu người dùng

Việc thu thập thông tin người dùng là rất quan trọng trong bất kỳ quy trình thu thập nào. Với WorkDrive, bạn có thể dễ dàng yêu cầu các chi tiết như tên, số điện thoại và email để hiểu rõ về người đang truy cập vào các liên kết thu thập của bạn.

Tạo báo cáo thu thập
Tạo báo cáo thu thập

Tạo báo cáo thu thập

Có được nhật ký chi tiết về ai đã gửi cái gì và khi nào bằng cách tạo báo cáo thu thập. Chỉ cần xuất chi tiết báo cáo để xem xét các hoạt động của người dùng.

Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu

Dữ liệu được thu thập phải được bảo vệ bằng mọi giá, dù là thông tin cá nhân hay thông tin nghề nghiệp. Với WorkDrive, người dùng chỉ có thể tải lên tập tin và sẽ không có quyền truy cập vào các tài liệu do người khác tải lên.

Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu

Các tùy chọn thu thập cho mọi tình huống

Yêu cầu tập tin từ các bên liên quan trong nội bộ

Bạn muốn thu thập dữ liệu nhân viên để tạo hồ sơ nhân sự? Chỉ cần tạo liên kết thu thập nội bộ để nhận tập tin từ người dùng WorkDrive trong nội bộ.

Thu thập tài liệu từ người dùng bên ngoài

Cho dù bạn là chuyên viên quản lý tài sản cần thu thập thông tin tài chính hay là một công ty xây dựng cần thu thập hồ sơ dự thầu, bạn có thể thu thập tập tin từ bất kỳ ai trên internet bằng cách sử dụng một liên kết thu thập bên ngoài.

Thu thập tập tin từ bất kỳ ai với Zoho WorkDrive

Đăng ký miễn phí