Làm việc cùng nhau

Có một cách mới để phối hợp. Chia sẻ ngay thay vì gửi email và bản sao tài liệu theo chủ đề. Cung cấp ngay tài liệu của bạn cho nhóm bằng cách thêm tài liệu vào Thư mục nhóm.

Yêu cầu demo

Làm việc cùng nhau

Kết nối mọi người trong nhóm của bạn

Đưa tất cả các thành viên trong nhóm và tập tin của bạn vào một nơi. Có cái nhìn toàn diện về những gì đang diễn ra trong tất cả các nhóm và thảo luận mà bạn đã tham gia.

Không gian làm việc cộng tác

Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng

Những ý tưởng tuyệt vời thường bắt đầu rất đơn giản. Bắt đầu bằng cách phác thảo ý tưởng bằng Zoho Office Suite, sau đó cung cấp ý tưởng đó cho các thành viên trong nhóm của bạn để xem và chỉnh sửa.

Dung lượng cần dàn ra

Giữ tất cả các tập tin của nhóm ở một nơi, sắp xếp dưới Thư mục nhóm cho mỗi dự án. Bắt đầu bằng dung lượng lưu trữ là 1 TB và mở rộng khi có nhiều tập hơn.

Sắp xếp các tập tin của bạn

Dễ dàng tìm tập tin của bạn. Sắp xếp tập tin vào thư mục và thư mục con trong mỗi Thư mục nhóm. Định vị bất kỳ tập tin nào trong hệ thống bằng tên tập tin, từ khóa, vị trí hoặc loại tập tin.

Xem phần nào đã thay đổi

Tập trung vào công việc của bạn thay vì phải kiểm tra xem có cập nhật trong tập tin không. Luôn cập nhật về tất cả các thay đổi ở cấp độ Thư mục nhóm và cấp độ nhóm.

Vai trò với trách nhiệm

Mỗi thành viên trong nhóm đều có một vai trò. Cung cấp cho mỗi người quyền truy cập phù hợp với vai trò của họ trong Thư mục nhóm.

Quyền truy cập

Sở hữu không gian của bạn

Kiểm soát hoàn toàn ở vai trò quản trị viên. Tạo/xóa thư mục nhóm, thêm/xóa thành viên, chỉnh sửa nội dung, xem số liệu thống kê truy cập và còn nhiều hơn thế nữa.

Lưu ý đến cổng

Điều phối hoạt động nhóm ở vai trò nhà tổ chức. Thêm/xóa thành viên, chỉnh sửa/sắp xếp tập tin và xem các hoạt động của nhóm.

Thu hút nhiều người hơn

Đóng góp ý tưởng cho nhóm của bạn ở vai trò người chỉnh sửa. Thêm tập tin, chỉnh sửa nội dung, thêm nhận xét và xem các hoạt động của tập tin.

Cung cấp thông tin đầy đủ

Xem công việc của nhóm ở vai trò người xem. Bao gồm tất cả các bên liên quan. Người xem có thể xem hoặc nhận xét về các tập tin.

Tập hợp tất cả lại với nhau

Hiểu ý kiến của mọi người. Quyền dựa trên vai trò cho phép nhóm xem xét công việc của bạn mà không làm mất nội dung ban đầu.

Quản lý Không gian làm việc của bạn

Bạn có quyền kiểm soát đối với Thư mục nhóm và cải thiện khả năng hiển thị. Ở vai trò quản trị viên, bạn có quyền quyết định ai có thể tham gia và những hoạt động nào được phép trong Thư mục nhóm.

Quản lý Không gian làm việc của bạn

Công khai hoặc riêng tư

Chia sẻ ở mức độ bạn muốn. Chọn đặt Thư mục nhóm ở chế độ công khai hay riêng tư dựa trên đối tượng có thể truy cập thư mục.

Nắm toàn quyền kiểm soát

Hạn chế người xem tải xuống, tắt tính năng chia sẻ tập tin ra bên ngoài và chọn chuyển đổi tất cả các tập tin đã tải lên sang định dạng của WorkDrive.

Xem chi tiết

Biết ai, điều gì và khi nào xảy ra mọi việc trong Thư mục nhóm của bạn. Xem cập nhật chi tiết về các hoạt động của Thư mục nhóm.

Khôi phục tập tin bất cứ lúc nào

Bạn vô tình xóa một tập tin quan trọng hoặc muốn xem xét lại một ý tưởng đã xóa bỏ? Với WorkDrive, bạn có thể khôi phục những tập tin như vậy vào các thư mục tương ứng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Experience a better interface

Get a detailed view of Team Folders that you are a part of, Team Folders you’ve pinned, and those you can join.

Pin a Team Folder

Accessing the right data at the right time is crucial for any business. Locate important Team Folders faster by pinning them to the top of your Team Folders list.

Team Folders at your fingertips

Determine which Team Folders should be displayed on the left panel. Choose to display all Team Folders, only pinned Team Folders, or none.

Replicate your Team Folder

Want to share the same set of documents with different members or groups? Copy any Team Folder so you can share and collaborate with multiple teams.