Làm việc cùng nhau 

Có một cách mới để phối hợp. Chia sẻ ngay thay vì gửi email và bản sao tài liệu theo chủ đề. Cung cấp ngay tài liệu của bạn cho nhóm bằng cách thêm tài liệu vào Thư mục nhóm.

Request for a demo

Work together

Kết nối mọi người trong nhóm của bạn

Đưa tất cả các thành viên trong nhóm và tập tin của bạn vào một nơi. Có cái nhìn toàn diện về những gì đang diễn ra trong tất cả các nhóm và thảo luận mà bạn đã tham gia.

Collaborative workspace

Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng 

Những ý tưởng tuyệt vời thường bắt đầu rất đơn giản. Bắt đầu bằng cách phác thảo ý tưởng bằng Zoho Office Suite, sau đó cung cấp ý tưởng đó cho các thành viên trong nhóm của bạn để xem và chỉnh sửa.

Dung lượng cần dàn ra

Giữ tất cả các tập tin của nhóm ở một nơi, sắp xếp dưới Thư mục nhóm cho mỗi dự án. Bắt đầu bằng dung lượng lưu trữ là 1 TB và mở rộng khi có nhiều tập hơn. 

Sắp xếp các tập tin của bạn

Dễ dàng tìm tập tin của bạn. Sắp xếp tập tin vào thư mục và thư mục con trong mỗi Thư mục nhóm. Định vị bất kỳ tập tin nào trong hệ thống bằng tên tập tin, từ khóa, vị trí hoặc loại tập tin.

Xem phần nào đã thay đổi

Tập trung vào công việc của bạn thay vì phải kiểm tra xem có cập nhật trong tập tin không. Luôn cập nhật về tất cả các thay đổi ở cấp độ Thư mục nhóm và cấp độ nhóm.

Vai trò với trách nhiệm

Mỗi thành viên trong nhóm đều có một vai trò. Cung cấp cho mỗi người quyền truy cập phù hợp với vai trò của họ trong Thư mục nhóm.

Access rights

Sở hữu không gian của bạn

Kiểm soát hoàn toàn ở vai trò quản trị viên. Tạo/xóa thư mục nhóm, thêm/xóa thành viên, chỉnh sửa nội dung, xem số liệu thống kê truy cập và còn nhiều hơn thế nữa.

Lưu ý đến cổng

Điều phối hoạt động nhóm ở vai trò nhà tổ chức. Thêm/xóa thành viên, chỉnh sửa/sắp xếp tập tin và xem các hoạt động của nhóm.

Thu hút nhiều người hơn

Đóng góp ý tưởng cho nhóm của bạn ở vai trò người chỉnh sửa. Thêm tập tin, chỉnh sửa nội dung, thêm nhận xét và xem các hoạt động của tập tin.

Thông báo cho mọi người

Xem công việc của nhóm ở vai trò người xem. Bao gồm tất cả các bên liên quan. Người xem có thể xem hoặc nhận xét về các tập tin.

Tập hợp tất cả lại với nhau

Hiểu ý kiến của mọi người. Quyền dựa trên vai trò cho phép nhóm xem xét công việc của bạn mà không làm mất nội dung ban đầu. Chấp nhận và từ chối các thay đổi để có được sản phẩm cuối cùng chính xác theo cách bạn muốn.

Quản lý Không gian làm việc của bạn

Tạo Thư mục nhóm cho mọi mục đích. Ở vai trò quản trị viên, kiểm soát ai có thể tham gia và những hoạt động nào được phép trong Thư mục nhóm.

Công khai hoặc riêng tư

Chia sẻ ở mức độ bạn muốn. Chọn xem có nên để Thư mục nhóm của bạn ở chế độ công khai hoặc riêng tư và kiểm soát những gì người dùng có thể làm.

Thêm thành viên phù hợp

Thêm thành viên vào Thư mục nhóm của bạn trên cơ sở khi nào cần thiết. Thiết lập quyền truy cập và đặc quyền của mỗi người dùng dựa trên vai trò của họ.

Xem chi tiết

Biết ai, điều gì và khi nào xảy ra mọi việc trong Thư mục nhóm của bạn. Xem cập nhật chi tiết về các hoạt động của Thư mục nhóm.

Kiểm soát luồng thông tin 

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của nhóm. Sử dụng chức năng điều khiển quyền để chia sẻ nội dung một cách an toàn bên ngoài Thư mục nhóm của bạn.