Zoho WorkDrive + Cliq: Phá vỡ các chướng ngại về nội dung

Tập hợp nội dung và hoạt động truyền tin ở một nơi bằng cách tích hợp Zoho WorkDrive với Zoho Cliq. Chia sẻ tập tin WorkDrive với người dùng và các kênh cũng như thiết lập quyền truy cập ngay trong Cliq.

Chỉ cần “Cliq” để gửi tài liệu

Chỉ cần Cliq để gửi tài liệu

Loại bỏ sự phiền toái của việc chia sẻ tập tin WorkDrive thông qua liên kết. Chỉ cần chọn người nhận, chọn tài liệu và chia sẻ ngay lập tức. Bằng cách này, bạn có thể hợp lý hóa việc cộng tác sáng tạo nội dung và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đơn giản hóa các cuộc trao đổi bàn nội dung

Đơn giản hóa các cuộc trao đổi bàn nội dung
danh sách danh sách danh sách danh sách

Việc phải chuyển đổi giữa các tin nhắn và tài liệu có thể khiến quá trình xét duyệt trở nên tẻ nhạt. Nhưng với tích hợp này, bạn có thể chia sẻ tập tin, đưa ra phản hồi và thảo luận về các thay đổi qua chat mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.

Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân

Việc chia sẻ tài liệu với người dùng bên ngoài nhóm có thể đòi hỏi nhiều bước.
Tiết kiệm thời gian bằng cách gửi tập tin đến bất kỳ người dùng cá nhân nào từ tài khoản Cliq của bạn.

Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân
Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân Chia sẻ tập tin với người dùng cá nhân

Truyền dữ liệu đến các
kênhnhóm Cliq

Truyền dữ liệu đến Cliq
Truyền dữ liệu đến Cliq

Chia sẻ tập tin với tất cả thành viên của một kênh hoặc một nhóm. Tích hợp này giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và truy cập các tập tin dự án được chia sẻ từ trong Cliq, để bạn có thể cập nhật các cuộc trao đổi quan trọng về nội dung.

Đặt bảo mật lên hàng đầu

Các tập tin bạn chia sẻ phải được bảo vệ bằng mọi giá. Chọn người nhận, chọn mức độ truy cập thích hợp và gán quyền phù hợp. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người phù hợp mới có thể truy cập các tập tin WorkDrive của bạn trong Cliq.

Tính bảo mật Tính bảo mật

Dành
ưu tiên hàng đầu cho nội dung của bạn

Dành ưu tiên hàng đầu cho nội dung của bạn
Dành ưu tiên hàng đầu cho nội dung của bạn
Dành ưu tiên hàng đầu cho nội dung của bạn

Dữ liệu là tài sản quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Hoạt động như một công cụ quản lý nội dung an toàn và hợp nhất trong Zoho Cliq, WorkDrive giúp bạn chia sẻ dữ liệu liền mạch và nhanh gọn.

Zoho WorkDrive + Cliq

Tận dụng sức mạnh chia sẻ tập tin
của WorkDrive trong Cliq