Lên lịch hội thảo trực tuyến bằng đăng ký

Zoho Webinar cho phép bạn tạo một sự kiện thu thập thông tin bạn cần từ đối tượng mục tiêu.

Đánh giá tích cực
 • Quản lý đối tượng

  Quy trình đăng ký cho phép bạn thu thập thông tin thiết yếu về người tham dự, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, chức danh và thông tin chi tiết công ty của họ. Dữ liệu này giúp bạn hiểu rõ hơn đối tượng của mình và điều chỉnh nội dung hội thảo trực tuyến theo nhu cầu và sở thích của họ.

 • Tạo khách hàng tiềm năng

  Bằng cách thu thập thông tin người tham dự trong quá trình đăng ký, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng có giá trị.

 • Theo dõi chấm công

  Việc đăng ký giúp bạn theo dõi những người đã đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến, cho phép bạn ước tính số lượng tham dự và lên kế hoạch tương ứng. Thông tin này giúp bạn quản lý khâu hậu cần, phân bổ tài nguyên và đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người tham dự.

Biểu mẫu đăng ký hội thảo trực tuyến

Biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh giúp bạn thu thập thông tin cần thiết từ người tham dự để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ và cung cấp giải pháp.

Đánh giá tích cực
 • Tùy chỉnh và tạo thương hiệu

  Zoho Webinar cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký với các yếu tố làm nên thương hiệu, chẳng hạn như logo và các trường tùy chỉnh. Tính nhất quán của thương hiệu này giúp nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và củng cố danh tính của tổ chức bạn.

 • Nhúng hội thảo trực tuyến

  Nhúng widget đăng ký vào các trang web và blog cho những người truy cập trang của bạn để tìm hiểu về hội thảo trực tuyến và đăng ký tham gia. Họ cũng có thể tham gia hội thảo trực tuyến vào thời điểm đã lên lịch trực tiếp từ widget mà không cần truy cập vào thư mời qua email.

 • Cài đặt nâng cao

  Với cài đặt nâng cao, bạn có thể tùy chỉnh quy trình đăng ký cho hội thảo trực tuyến, chẳng hạn như số lượng người đăng ký tối đa, chỉ cho phép đăng ký bằng tên miền hợp lệ, phê duyệt hoặc chặn người dùng từ một số quốc gia nhất định để đăng ký hội thảo trực tuyến, v.v.

Mẫu biểu mẫu đăng ký hội thảo trực tuyến

Thêm các trường định sẵn hoặc tùy chỉnh vào biểu mẫu đăng ký để tìm hiểu thêm về nhu cầu, yêu cầu, ngành nghề và vai trò của khách hàng tiềm năng cũng như thông tin chi tiết khác. Bạn cũng có thể sao chép hội thảo trực tuyến để lưu biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh làm mẫu cho hội thảo trực tuyến trong tương lai.

Đánh giá tích cực
 • Thêm trường

  Zoho Webinar cung cấp nhiều trường định sẵn hữu ích dễ dàng kéo và thả vào biểu mẫu đăng ký. Bạn cũng có thể tạo các trường mới nếu muốn lấy thêm dữ liệu từ đối tượng của mình.

 • Đặt câu hỏi

  Thêm trường tùy chỉnh với các câu hỏi trả lời ngắn mô tả và câu hỏi trắc nghiệm vào biểu mẫu đăng ký để tìm hiểu thêm về đối tượng của bạn.

 • Tạo các trường bắt buộc

  Đánh dấu một trường là bắt buộc để đảm bảo tất cả người tham dự cung cấp dữ liệu bắt buộc cho trường đó mà không bỏ qua trường đó.

Kiểm duyệt đăng ký

Zoho Webinar cung cấp hai cài đặt kiểm duyệt đăng ký cho hội thảo trực tuyến theo lịch. Ở chế độ phê duyệt tự động, tất cả người đăng ký hội thảo trực tuyến được tự động phê duyệt tham dự, nhưng bạn vẫn có thể hủy đăng ký của họ nếu cần. Mặt khác, ở chế độ phê duyệt thủ công, bạn có quyền kiểm soát cho phép hoặc từ chối tham gia cho mỗi người đăng ký tùy theo quyết định của bạn.

Đánh giá tích cực
 • Xem danh sách đăng ký

  Xem thông tin chi tiết của tất cả người đăng ký hội thảo trực tuyến trước khi họ nhận được liên kết để tham gia hội thảo trực tuyến của bạn.

 • Phê duyệt hoặc từ chối đăng ký

  Chấp nhận đăng ký để cho phép người đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến. Từ chối đăng ký của một người nào đó sẽ ngăn không cho họ nhận liên kết để tham gia hội thảo trực tuyến của bạn.

 • Hủy đăng ký

  Nếu bạn muốn giới hạn số lượng đối tượng và số lượng người tham dự đã vượt quá mục tiêu, bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

01. Làm thế nào để tạo trường đăng ký hội thảo trực tuyến tùy chỉnh?

Biểu mẫu đăng ký có các trường mặc định như Tên và ID email. Bạn có thể nhấp vào Quản lý trường để chỉnh sửa, xóa hoặc đặt các trường là bắt buộc bằng cách nhấp vào các tùy chọn bên cạnh.

02. Làm thế nào để kiểm duyệt người đăng ký hội thảo trực tuyến?

Người tổ chức có thể chọn cài đặt kiểm duyệt đăng ký của mọi hội thảo trực tuyến đã lên lịch ở một trong các chế độ sau:

 • Chế độ phê duyệt tự động: Bất kỳ ai đăng ký hội thảo trực tuyến sẽ được tự động phê duyệt tham dự. Người tổ chức vẫn có thể hủy đăng ký của người tham dự nếu cần.
 • Chế độ phê duyệt thủ công: Nếu bất kỳ ai đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến, người tổ chức có thể cho phép hoặc từ chối họ tham gia.

03. Có thể lên lịch hội thảo trực tuyến mà không cần đăng ký không?

Lên lịch hội thảo trực tuyến mà không đăng ký sẽ cho phép người tham dự tham gia mà không cần đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến. Bạn có thể chọn cho phép bất kỳ ai có liên kết tham gia hoặc chỉ cho phép người dùng được xác thực tham gia.

Chọn Zoho Webinar cho mọi nhu cầu hội thảo trực tuyến qua video

Dùng thử Zoho Webinar