Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Tiện ích mở rộng trình duyệt của Vault được thiết kế để giúp bạn quản lý và tự động điền mật khẩu một cách an toàn từ trình duyệt mà không rời khỏi cửa sổ bạn đang làm việc.

Ứng dụng di động

Quản lý mật khẩu mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng gốc của chúng tôi dành cho thiết bị iOS và Android. Đồng bộ hóa mật khẩu trên số lượng thiết bị không giới hạn và truy cập mật khẩu ngay cả khi ngoại tuyến.

Giao diện dòng lệnh

Giao diện dòng lệnh (CLI) của Zoho Vault hoạt động như một ứng dụng khách độc lập, cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa, tìm kiếm, sửa đổi và tạo mật khẩu mới.

Điều khoản và Điều kiện