Zoho Vault cho Zoho Projects

Hợp lý hóa quyền truy cập mật khẩu dựa trên các dự án của bạn

BẮT ĐẦU
 • Quản lý mật khẩu cho tất cả dự án

  Bảo vệ tất cả mật khẩu liên quan đến dự án của bạn trong một kho lưu trữ tập trung và quản lý mật khẩu từ Zoho Projects bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng của Zoho Vault. Tiện ích mở rộng này cho phép nhân viên của bạn quản lý và chia sẻ mật khẩu cho từng dự án một cách an toàn và nhanh chóng giữa các nhóm.

  Quản lý mật khẩu
cho tất cả dự án
 • Chia sẻ mật khẩu với nhóm

  Cung cấp các mức đặc quyền truy cập khác nhau cho tất cả người dùng trong dự án dựa trên vai trò của họ và đặc quyền truy cập mà họ yêu cầu.

  >Chia sẻ mật khẩu với nhóm
 • Chia sẻ mật khẩu an toàn với bên thứ ba

  Chia sẻ mật khẩu dự án một cách an toàn với các nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy, người làm việc tự do và các bên liên quan khác trong dự án không thuộc tổ chức của bạn và đặt ngày hết hạn truy cập.

 • Truy cập trang web chỉ với một cú nhấp chuột

  Dễ dàng truy cập vào các trang web và ứng dụng yêu thích của bạn chỉ với một cú nhấp chuột từ tiện ích mở rộng Project và tự động điền mật khẩu bằng tiện ích mở rộng trình duyệt của Vault.

Khóa mật khẩu cho tất cả dự án của bạn với Zoho Vault

Dùng thử Vault miễn phí