Khôi phục mật khẩu đã xóa một cách an toàn

Xóa tạm thời và khôi phục mật khẩu từ thư mục thùng rác để giữ cho tất cả thông tin đăng nhập của bạn được an toàn và nguyên vẹn.

Bắt đầu

Tạm biệt lỗi vô ý

Bất cứ khi nào bạn xóa mật khẩu khỏi kho lưu trữ của mình, chúng sẽ được chuyển vào thư mục thùng rác. Từ đó, bạn có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn mật khẩu. Điều này giúp đảm bảo mật khẩu không bao giờ bị vô tình xóa mất khỏi tài khoản của bạn.

say-goodbye-to-accident

Khôi phục với các đặc quyền còn nguyên vẹn

Tất cả mật khẩu được khôi phục từ thùng rác sẽ được trả về thư mục chứa ban đầu và được tự động chia sẻ với những người dùng liên quan. Các đặc quyền truy cập mật khẩu được cấp trước đó cũng được giữ lại để đảm bảo việc truy cập dễ dàng cho người dùng.

restore-privileges

Toàn quyền giám sát cho quản trị viên

Khi mật khẩu doanh nghiệp được chuyển vào thùng rác, xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục, nhật ký kiểm tra sẽ được tạo. Quản trị viên và siêu quản trị viên có thể xem các nhật ký này theo thời gian thực khi cần.

complete-visibility

Nắm toàn quyền kiểm soát mật khẩu của bạn với Zoho Vault

Dùng thử Zoho Vault miễn phí