Có cái nhìn toàn diện về tất cả hoạt động quan trọng

Tích hợp nhật ký kiểm tra của Vault với giải pháp SIEM của bạn và giám sát nhật ký sự kiện theo thời gian thực.

BẮT ĐẦU
 • Giám sát bao quát hành động của người dùng

  Giải pháp Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) giúp doanh nghiệp tổng hợp nhật ký bảo mật từ nhiều thiết bị và ứng dụng khác nhau ở cùng một nơi. Bằng cách tích hợp nhật ký kiểm toán từ Vault, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về tất cả hoạt động quan trọng được thực hiện trong công ty, củng cố an toàn chung của công ty.

  Giám sát bao quát hành động của người dùng
 • Danh sách đầy đủ các nhật ký kiểm tra

  Truy cập dễ dàng vào các sự kiện Zoho Vault quan trọng từ một nơi. Vault có thể chia sẻ nhật ký hệ thống của hơn 150 sự kiện với dịch vụ SIEM mà bạn chọn. Có thể tùy chỉnh nhật ký chia sẻ tại bất kỳ thời điểm nào dựa trên chính sách bảo mật của bạn.

  Danh sách đầy đủ các nhật ký kiểm tra
 • Thông tin chuyên sâu bao quát về bảo mật

  Dịch vụ SIEM cung cấp bảng chỉ số tùy chỉnh để xác định và tách biệt các hoạt động, xu hướng và mẫu khác nhau. Quản trị viên có thể sử dụng thông tin chuyên sâu này để theo dõi lịch sử cảnh báo bằng cách theo dõi các sự cố tương tự trước đó và tạo báo cáo tùy chỉnh cho quản trị viên dựa trên các tiêu chí khác nhau như mức độ nghiêm trọng và tính chu kỳ của sự kiện. Tính năng như vậy giúp doanh nghiệp giảm bớt các mối đe dọa tiềm ẩn trong nội bộ và ngăn chặn từ khi mới bắt đầu.

 • Giám sát nhật ký dễ dàng

  Giám sát nhật ký dễ dàng hơn nhiều với các dịch vụ SIEM. Bạn có thể xem nhật ký từ xa bất cứ khi nào cần thiết và cấu hình cảnh báo tùy chỉnh cho các sự kiện quan trọng mà không cần phải truy cập vào Vault.

Hợp lý hóa việc truy cập với các vai trò tùy chỉnh

Gán vai trò phù hợp cho mọi người trong tổ chức của bạn. Siêu quản trị viên có toàn quyền kiểm soát các hoạt động được thực hiện trong Vault. Các quản trị viên có thể giúp họ điều hành các hoạt động quan trọng, trong khi người dùng có đặc quyền truy cập hạn chế.

Tận dụng hệ thống quản lý mật khẩu và thu thập thông tin chuyên sâu về SIEM với Zoho Vault

Dùng thử Vault miễn phí