Chia sẻ mật khẩu đơn giản, bảo mật

Tùy chỉnh việc chia sẻ mật khẩu với đặc quyền truy cập và hạn chế bảo mật

BẮT ĐẦU

Bạn kiểm soát mật khẩu của mình

Mật khẩu của bạn chỉ hiển thị với bạn và với bất kỳ ai mà bạn chia sẻ. Không ai khác, thậm chí cả quản trị viên Zoho Vault, có thể truy cập mật khẩu cá nhân của bạn.

 • Chia sẻ bảo mật thể hiện sự chu đáo

  Chia sẻ nhiều tài khoản với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn, ngay cả trong nhiều nhóm, với tính năng bảo mật tuyệt đối. Cấp và thu hồi quyền truy cập mật khẩu cho nhiều người dùng hoặc nhóm người dùng chỉ với một lần bấm chuột.

  Chia sẻ mật khẩu và thư mục một cách an toàn bằng Zoho Vault
 • Chia sẻ an toàn hơn với bên thứ ba

  Chia sẻ mật khẩu của bạn một cách an toàn với nhà cung cấp bên thứ ba, nhà tư vấn, người làm công việc tự do hoặc nhân viên tạm thời có hạn chế về thời gian. Theo dõi tất cả tài khoản có người dùng bên ngoài truy cập và luôn tuân thủ các kiểm tra bảo mật theo thời gian thực của chúng tôi.

  Chia sẻ mật khẩu với người dùng bên thứ ba một cách an toàn bằng Zoho Vault
 • Bộ lọc truy cập nhiều mức

  Chọn từ một vài mức cấp phép khác nhau để cấp mức độ truy cập thích hợp cho mỗi người dùng. Bạn còn có thể tắt dạng xem văn bản thuần để hạn chế người dùng xem mật khẩu truy cập tài khoản mà bạn chia sẻ với họ.

  Chia sẻ mật khẩu bằng cách sử dụng một trong bốn đặc quyền truy cập
 • Tăng cường bảo vệ cho các tài khoản được chia sẻ quan trọng

  Ngăn không cho người dùng truy cập tài khoản được chia sẻ mà không được bạn phê duyệt. Cấu hình quy trình công việc yêu cầu phát hành đối với thông tin tài khoản được chia sẻ nhạy cảm để đảm bảo tất cả các yêu cầu được xác thực bởi bạn, quản trị viên hoặc ID yêu cầu hợp lệ từ bộ phận trợ giúp đáp ứng tiêu chí đã xác định trước.

  Kiểm soát truy cập mật khẩu | Cách tốt nhất để chia sẻ mật khẩu với nhóm