Chia sẻ mật khẩu đơn giản, bảo mật giữa các nhóm

Tạo và quản lý các nhóm để hợp lý hóa việc chia sẻ mật khẩu trong toàn tổ chức

BẮT ĐẦU

Sắp xếp người dùng thành các nhóm

Đơn giản hóa việc chia sẻ mật khẩu: tạo từng nhóm cho các đội ngũ khác nhau trong tổ chức để tiết kiệm thời gian và quản lý thông tin được chia sẻ. Ví dụ: Thêm tất cả thành viên của bộ phận tài chính vào một nhóm Vault, sau đó chia sẻ thư mục chứa chi tiết của tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan với toàn bộ nhóm đó.

Tổ chức người dùng và nhóm người dùng
Chia sẻ mật khẩu và thư mục với nhiều người dùng bằng Zoho Vault

Chia sẻ mật khẩu và thư mục hàng loạt

Sử dụng nhóm để chia sẻ nhiều mật khẩu hoặc thư mục với các đội ngũ và người dùng khác nhau, cho phép mọi người có thể truy cập ngay lập tức. Bạn cũng có thể xác định đặc quyền truy cập của mỗi nhóm vào mật khẩu và thư mục mà bạn chia sẻ.

Quản lý việc truy cập của người dùng chỉ với một cú bấm chuột

Thêm hoặc loại bỏ người dùng khỏi bất kỳ nhóm nào khi cần để hợp lý hóa việc truy cập thông tin trong tổ chức của bạn.

Ngay lập tức thu hồi quyền truy cập mật khẩu chỉ bằng một cú nhấp chuột với Zoho Vault

Truy cập bảo mật vào mật khẩu doanh nghiệp của bạn với Vault ngay hôm nay

BẮT ĐẦU