Theo dõi hoạt động của người dùng

Các báo cáo trực quan mở rộng của Vault giúp bạn theo dõi và phân tích tất cả hoạt động của người dùng

BẮT ĐẦU

Bảo vệ trước các mối đe dọa trên mạng

Các báo cáo trực quan mở rộng của Vault giúp bạn cập nhật tất cả các hoạt động của người dùng. Bảo vệ doanh nghiệp của bạn một cách chính xác và theo dõi mọi hành động nhạy cảm do tất cả người dùng trong tổ chức thực hiện.

 • Giám sát hành động quan trọng

  Vault cung cấp các báo cáo tùy chỉnh để giúp quản lý việc truy cập của mọi người dùng vào mật khẩu doanh nghiệp quan trọng. Siêu quản trị viên có thể phân tích tất cả các báo cáo và đưa ra chính sách mật khẩu phù hợp để loại bỏ mật khẩu yếu cho doanh nghiệp.

  Giám sát các hành động quan trọng với báo cáo mật khẩu của Zoho Vault
 • Loại bỏ mật khẩu yếu

  Chú ý đến các mật khẩu cũ hoặc lỗi thời không còn tuân thủ chính sách của tổ chức qua báo cáo mật khẩu yếu của Vault. Đánh giá điểm bảo mật mật khẩu tổng thể của tổ chức và thực thi các chính sách mật khẩu mới để loại bỏ mật khẩu yếu cho doanh nghiệp của bạn.

  Báo cáo mật khẩu yếu của Zoho Vault

Nhận thông tin chuyên sâu của từng cá nhân và tập thể

Theo dõi chi tiết cụ thể cho một cá nhân hoặc xem tổng quan cho toàn bộ tổ chức. Xem tất cả các mật khẩu và thư mục mà một số người dùng đã truy cập cùng với nhãn thời gian và đặc quyền truy cập liên quan.

Báo cáo mật khẩu và hoạt động truy cập của người dùng từ Zoho Vault
 • Xem cách thức chia sẻ mật khẩu

  Theo dõi chi tiết tất cả mật khẩu được chia sẻ với cả người dùng nội bộ và người dùng bên ngoài. Giám sát đặc quyền truy cập mà mỗi người dùng có đối với mật khẩu được chia sẻ vào mọi lúc.

  Báo cáo chia sẻ mật khẩu của bên thứ ba từ Zoho Vault
 • Theo dõi mật khẩu được truy cập thường xuyên

  Xem danh sách các mật khẩu được truy cập thường xuyên và tất cả người dùng hoạt động trong Vault. Chuyển đổi giữa các người dùng để nhận báo cáo truy cập dành riêng cho mỗi người dùng.

  Báo cáo những mật khẩu được truy cập thường xuyên từ Zoho Vault

Nhận thông tin chuyên sâu hoàn chỉnh về tất cả các hành động nhạy cảm trong tài khoản Vault của bạn ngay hôm nay.

BẮT ĐẦU