Cập nhật mật khẩu thường xuyên với các cảnh báo kịp thời của chúng tôi

Lên lịch lời nhắc để giúp người dùng cập nhật mật khẩu định kỳ

BẮT ĐẦU
  • Luôn tuân thủ

    Hầu hết các doanh nghiệp đều có các hướng dẫn bảo mật xác định rõ ràng cần phải được tuân thủ trong toàn tổ chức. Với Vault, giờ đây quản trị viên của bạn có thể giúp người dùng tuân thủ chính sách mật khẩu của công ty và đảm bảo tất cả các mật khẩu xoay quanh hướng dẫn bảo mật của bạn.

  • Đặt lại mật khẩu đúng hạn

    Vault sẽ gửi lời nhắc tự động đến người dùng bắt đầu từ ba ngày trước khi mật khẩu hết hạn. Vault sẽ gửi thông báo thường xuyên cho đến khi người dùng đặt lại, cho phép họ có nhiều thời gian để cập nhật mật khẩu và luôn tuân thủ các chính sách bảo mật của công ty.

Thực thi chính sách mật khẩu

Thiết lập chính sách mật khẩu cho người dùng của bạn chỉ rõ tần suất cần thay đổi mật khẩu. Bật cảnh báo đặt lại mật khẩu tự động để cập nhật cho tất cả mọi người.

Tạo chính sách mật khẩu mới trong Zoho Vault