Tích hợp Okta và OneLogin

Đăng nhập vào Zoho Vault từ Okta và OneLogin chỉ với một cú nhấp chuột

BẮT ĐẦU
  • Cấu hình xác thực bảo mật

    Các ứng dụng đăng nhập một lần (SSO) như Okta và OneLogin cho phép người dùng truy cập vào nhiều ứng dụng chỉ bằng một mật khẩu, giúp đơn giản hóa quy trình xác thực của bạn. Phần tích hợp của Zoho Vault với Okta và OneLogin giúp tăng cường bảo mật cho quy trình quản lý người dùng đồng thời cải thiện năng suất của bạn.

  • Quyền truy cập tức thì cho tất cả người dùng

    Cấp quyền truy cập tức thì vào Zoho Vault cho tất cả người dùng của bạn hoặc cấp quyền truy cập có chọn lọc cho những người cần truy cập ngay lập tức.

  • Ngoài Okta và OneLogin

    Tích hợp Zoho Vault với bất kỳ giải pháp quản lý danh tính liên kết nào hỗ trợ cấu hình SAML 2.0 để tăng cường bảo mật cho tất cả hoạt động đăng nhập của bạn.