Đơn giản hóa việc triển khai cho người dùng với tích hợp Active Directory

Tự động hóa và tinh giản việc quản lý mật khẩu với kho lưu trữ mật khẩu bảo mật cho người dùng AD và LDAP

BẮT ĐẦU
  • Bước đầu tiên trong hành trình bảo mật

    Nhiều doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ quản lý danh tính công ty như Microsoft Active Directory (AD), Microsoft Azure hoặc LDAP để quản lý truy cập và nhận dạng bảo mật. Với Zoho Vault, giờ đây bạn có thể triển khai cho tất cả người dùng từ các dịch vụ thư mục này và nhanh chóng thiết lập kho lưu trữ mật khẩu cho người dùng của mình.

  • Nhập người dùng nhanh chóng

    Dễ dàng nhập tất cả người dùng của bạn từ AD để cấp cho họ quyền truy cập tức thì vào Vault.

  • Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập AD của bạn

    Không cần mật khẩu khác: truy cập Vault bằng thông tin đăng nhập AD hiện tại của bạn.

  • Quản lý truy cập dễ dàng

    Đồng bộ hóa Vault với AD để được cập nhật về tất cả các hành động liên quan đến người dùng, như thêm và xóa người dùng, được thực hiện trên thư mục của bạn.