Bảo vệ kho lưu trữ mật khẩu của bạn thông qua xác thực đa yếu tố

Xác thực đa yếu tố là một cách hiệu quả để bảo vệ kho lưu trữ mật khẩu của bạn khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Bắt đầu

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mật khẩu

Xác thực đa yếu tố (MFA) ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào kho lưu trữ của bạn bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp ít nhất hai bằng chứng trước khi xác thực họ. Phương tiện xác thực có thể là thiết bị di động, thiết bị tạo ra mã OTP (hard token) hoặc thậm chí là ứng dụng xác thực.

Ứng dụng xác thực gốc Zoho OneAuth

Ứng dụng xác thực gốc Zoho OneAuth

Việc sử dụng ứng dụng xác thực để xác thực đa yếu tố có thể giúp tăng cường quyền truy cập vào kho lưu trữ mật khẩu của bạn. Với OneAuth, ứng dụng xác thực gốc của Zoho, bạn có thể thiết lập xác thực đa yếu tố một cách an toàn cho tất cả tài khoản Zoho và các tài khoản không phải của Zoho.

Áp đặt MFA cho tất cả người dùng

Quản trị viên có thể áp đặt xác thực đa yếu tố cho mọi người dùng trong tổ chức, nếu cần. Khi đó, người dùng sẽ được yêu cầu đặt yếu tố xác thực ưu tiên của họ vào lần đăng nhập tiếp theo.

Áp đặt MFA cho tất cả người dùng

Đa dạng tùy chọn MFA

Cấu hình xác thực đa yếu tố cho các tài khoản của bạn bằng cách chọn một yếu tố xác thực theo ý muốn. Bạn có thể tích hợp các ứng dụng xác thực hiện có, chẳng hạn như Google Authenticator hoặc Authy, với tài khoản Zoho của bạn hoặc sử dụng mã OTP dựa trên thời gian hoặc YubiKey.

Đa dạng tùy chọn MFA

Đảm bảo an toàn tối đa cho mật khẩu với Zoho Vault

BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ