Đảm bảo an toàn cho mật khẩu của bạn là ưu tiên của chúng tôi

Bạn có toàn quyền kiểm soát mật khẩu của mình, đối với cả mật khẩu doanh nghiệp lẫn cá nhân

BẮT ĐẦU
 • Bạn sở hữu mật khẩu của mình

  Bạn sở hữu tất cả mật khẩu, tài liệu và các thông tin nhạy cảm khác mà bạn thêm vào tài khoản Vault của mình. Ngay cả quản trị viên cũng không thể xem mật khẩu doanh nghiệp của bạn trừ khi bạn cấp quyền truy cập cho họ. Mật khẩu cá nhân của bạn luôn là của bạn và không ai có thể truy cập được, bao gồm cả quản trị viên của bạn.

 • Một tài khoản Vault cho tất cả nhu cầu của bạn

  Lưu mật khẩu cá nhân và doanh nghiệp trong một tài khoản Vault với phân loại đơn giản. Đơn giản hóa việc đăng nhập của bạn và không bao giờ mất mật khẩu nữa đối với bất kỳ tài khoản nào.

Hợp lý hóa việc truy cập với các vai trò tùy chỉnh

Gán vai trò phù hợp cho mọi người trong tổ chức của bạn. Siêu quản trị viên có toàn quyền kiểm soát các hoạt động được thực hiện trong Vault. Các quản trị viên có thể giúp họ điều hành các hoạt động quan trọng, trong khi người dùng có đặc quyền truy cập hạn chế.

Vai trò người dùng công cụ quản lý mật khẩu
 • Chuyển mật khẩu trước khi bạn rời đi

  Vault giúp dễ dàng chuyển tất cả mật khẩu doanh nghiệp cho đồng nghiệp hoặc quản trị viên tin cậy và xuất mật khẩu cá nhân trước khi bạn chuyển sang nhóm khác hoặc rời khỏi tổ chức.

  Chuyển mật khẩu cho đồng nghiệp bằng cách sử dụng công cụ quản lý mật khẩu
 • Lấy mật khẩu doanh nghiệp từ nhân viên

  Siêu quản trị viên có thể lấy lại toàn bộ mật khẩu doanh nghiệp từ nhân viên đã rời đi khi có bất đồng. Người dùng mất quyền truy cập những mật khẩu này ngay lập tức để ngăn ngừa những thiệt hại tiềm ẩn cho tổ chức.

  Lấy lại mật khẩu doanh nghiệp từ người dùng bất chính bằng Zoho Vault

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay

Dùng thử Vault miễn phí