Theo dõi các hành động quan trọng bằng thông báo tức thì của chúng tôi

Nhận ngay thông báo về tất cả các hành động nhạy cảm được thực hiện, bất kể bạn đang ở đâu

BẮT ĐẦU

Theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng

Bạn muốn luôn được cập nhật về tất cả các sự kiện quan trọng? Tăng tính bảo mật cho tài khoản Vault của bạn bằng cách thiết lập thông báo cho mọi hành động liên quan đến người dùng, mật khẩu và việc quản lý thư mục.

Cảnh báo tức thì khi hành động quan trọng được thực hiện trong Zoho Vault
Tùy chỉnh cảnh báo theo ý muốn

Nhận thông báo khi bạn muốn

Với Vault, bạn chọn tần suất nhận thông báo. Nhận thông báo qua email ngay khi sự kiện xảy ra hoặc nhận tóm tắt hàng ngày hoặc mỗi tuần một lần vào thời gian xác định.

Bảo mật mật khẩu của bạn 24/7 với Vault ngay hôm nay

BẮT ĐẦU