Tùy chọn kiểm soát chi tiết cho kho lưu trữ mật khẩu

Tùy chỉnh kho lưu trữ của bạn bằng cách giới hạn quyền truy cập của người dùng vào các tính năng nhạy cảm.

BẮT ĐẦU
Phù hợp với chính sách bảo mật của tổ chức

Phù hợp với chính sách bảo mật của tổ chức

Hầu hết các tính năng quản lý mật khẩu nâng cao của Vault đều khả dụng với tất cả người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh chế độ thiết đặt này để đáp ứng các điều kiện ràng buộc về bảo mật của tổ chức bằng cách hạn chế người dùng truy cập vào các tính năng nhạy cảm.

Đa dạng lựa chọn tùy chỉnh

Thực thi các hạn chế trên nhiều tính năng hiện có. Bạn có thể ngăn không cho một số người dùng lưu trữ mật khẩu cá nhân, xuất mật khẩu của họ hoặc thậm chí chia sẻ mật khẩu với bên thứ ba. Bạn cũng có thể bật hạn chế IP để chỉ cho phép người dùng truy nhập Vault từ văn phòng công ty.

Đa dạng lựa chọn tùy chỉnh
Lựa chọn hạn chế linh hoạt

Lựa chọn hạn chế linh hoạt

Xác định các hạn chế áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Bạn có thể miễn cho một số người dùng chọn lọc bất kỳ hạn chế nào, nếu cần thiết. Bạn cũng có thể cấu hình nhiều hạn chế cho các cá nhân cụ thể trong tổ chức.

Cấu hình các hạn chế tùy chỉnh để củng cố kho lưu trữ của bạn

BẮT ĐẦU