Bảng chỉ số bảo mật mật khẩu toàn diện

Theo dõi phát hiện mật khẩu yếu cả của cá nhân và cơ quan, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo mật mật khẩu tổng thể một cách dễ dàng.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Theo dõi điểm số bảo mật của mật khẩu

Giám sát hiệu quả điểm số bảo mật của mật khẩu từ bảng chỉ số bảo mật. Vault sẽ đánh giá độ mạnh tất cả mật khẩu của cá nhân và của doanh nghiệp thông qua nhiều thông số. Dựa trên kết quả đánh giá, bạn có thể dễ dàng đặt lại các mật khẩu yếu của mình.

Theo dõi điểm số bảo mật của mật khẩu

Sáu lớp xác thực

Tất cả mật khẩu của bạn được xác thực dựa trên sáu thông số khác nhau. Vault sẽ tìm kiếm các mật khẩu đã được sử dụng lại, được cải biên để sử dụng lại hoặc chứa từ có nghĩa theo từ điển, một phần tên người dùng hoặc đã một thời gian chưa được đặt lại. Những mật khẩu này được phân loại là yếu và điểm số bảo mật của mật khẩu sẽ được tạo dựa trên đó.

Sáu lớp xác thực
Xác định người dùng có mật khẩu yếu

Xác định người dùng có mật khẩu yếu

Quản trị viên trên Zoho Vault sẽ có được thông tin tổng thể về điểm số bảo mật của tất cả mật khẩu trong tổ chức. Xác định danh sách những nhân viên sử dụng mật khẩu yếu nhất và cảnh báo họ nên đặt lại mật khẩu. Sàng lọc tất cả mật khẩu doanh nghiệp không an toàn và xác định lại chính sách mật khẩu của công ty bạn cho phù hợp.

Thông tin chi tiết hơn về độ an toàn của mật khẩu doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thường quản lý thông tin đăng nhập bằng quy định đặt lại định kỳ. Giờ đây, các nhóm có thể tuân thủ quy định này khi sử dụng công cụ theo dõi thông minh của chúng tôi. Công cụ này sẽ hiển thị tổng quan về các mật khẩu sắp sửa cần đặt lại. Quản trị viên cũng có thể theo dõi các hành động được thực hiện thường xuyên và sớm ngăn chặn hoạt động tiềm ẩn sự nguy hại.

Thông tin chi tiết hơn về độ an toàn của mật khẩu doanh nghiệp

Chuyển sang Zoho Vault để tự động hóa quy trình quản lý mật khẩu tại doanh nghiệp của bạn

Bắt đầu dùng thử miễn phí