Đổi mật khẩu liền mạch cho các trang web phổ biến

Đặt lại mật khẩu cho tài khoản và cập nhật mật khẩu trong Vault chỉ với một cú bấm chuột

BẮT ĐẦU

Đặt lại mật khẩu bằng vài thao tác

Việc thay đổi mật khẩu cho các tài khoản theo cách thủ công là một công việc tẻ nhạt. Đơn giản hóa quá trình này với tính năng đặt lại mật khẩu của Zoho Vault. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng các tài khoản của bạn tuân thủ chính sách mật khẩu của tổ chức và bạn tiết kiệm được thời gian.

  • Thay đổi mật khẩu dễ dàng

    Đặt lại mật khẩu chỉ với một lần bấm chuột và tự động cập nhật mật khẩu trong tài khoản Vault của bạn. Tiết kiệm thời gian và công sức đồng thời tăng cường tính bảo mật cho tài khoản của bạn.

    Đổi mật khẩu tự động bằng Zoho Vault
  • Không bỏ qua bất cứ điều gì

    Vault theo dõi tất cả các hoạt động đặt lại mật khẩu trong các lần kiểm tra, nêu chi tiết hoạt động lần đó có thành công hay không, cùng với nhãn thời gian và thông tin chi tiết của người dùng tương ứng.

    Tất cả các hoạt động đặt lại mật khẩu được theo dõi trong biên bản kiểm tra

Mật khẩu mạnh cho tất cả các tài khoản

Tăng độ bảo mật của tài khoản bằng cách thiết đặt mật khẩu mạnh, duy nhất. Tránh sử dụng lại mật khẩu và tuân thủ chính sách mật khẩu.

Danh sách trang web được hỗ trợ ngày càng tăng

Tính năng tự động đặt lại mật khẩu được hỗ trợ cho nhiều trang web phổ biến như Google, Dropbox, Amazon, Twitter và danh sách nhiều trang khác đang ngày càng tăng.