Sao lưu dữ liệu để phục hồi sau sự cố

Định kỳ sao lưu kho lưu trữ của bạn để khôi phục dữ liệu bất cứ khi nào cần

BẮT ĐẦU
 • Luôn luôn sẵn sàng

  Chuẩn bị bản sao lưu mật khẩu có thể giúp ích cho bạn trong tình huống khủng hoảng. Vault định kỳ gửi bản sao được mã hóa của tất cả mật khẩu của bạn tới địa chỉ email đã đăng ký hoặc tài khoản đám mây theo lựa chọn của bạn.

 • Cấu hình sao lưu qua email

  Hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ cho tổ chức của bạn. Theo mặc định, Vault gửi cho tất cả người dùng bản sao đã mã hóa dữ liệu của họ qua email.

 • Lưu trữ các bản sao lưu của bạn trên đám mây

  Cho phép người dùng sao lưu dữ liệu Zoho Vault đã mã hóa của họ vào tài khoản công ty bằng dịch vụ đám mây như Amazon S3, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive và Zoho WorkDrive.

 • Thực thi các hạn chế

  Ngăn không cho người dùng chia sẻ hoặc nhận bản sao lưu mật khẩu. Quản lý các hạn chế và ngăn không cho một số người dùng nhận bản sao lưu dữ liệu từ Zoho Vault.

 • Tính bảo mật không thể xâm phạm

  Tập tin sao lưu mà Vault gửi cho bạn được mã hóa an toàn và chỉ có thể được giải mã bằng mật khẩu chính—bản sao lưu của bạn cũng an toàn như mật khẩu được lưu trong Zoho Vault.