Tự động hóa việc truy cập vào mật khẩu quan trọng với bộ phận trợ giúp của bạn

Cấp quyền truy cập tức thì hoặc theo lịch vào các tài khoản quan trọng

BẮT ĐẦU

Hợp lý hóa việc truy cập vào các tài khoản quan trọng

Nhiều công ty sử dụng phần mềm bộ phận trợ giúp để theo dõi tất cả các loại nhiệm vụ và vấn đề của khách hàng. Việc tích hợp bộ phận trợ giúp của Zoho Vault cho phép nhân viên hỗ trợ nhanh chóng truy cập vào mật khẩu nhạy cảm cần thiết để khắc phục sự cố nếu có sẵn ID yêu cầu hợp lệ.

  • Lên lịch yêu cầu truy cập

    Yêu cầu truy cập ngay lập tức để giải quyết các vấn đề có mức ưu tiên cao hoặc lên lịch yêu cầu truy cập mật khẩu của bạn trong thời gian bảo trì đã được phê duyệt trước. Yêu cầu của bạn sẽ được phê duyệt nếu ID yêu cầu khớp với các tiêu chí do quản trị viên thiết lập trước.

    Tích hợp bộ phận trợ giúp của Zoho Vault
  • Cấu hình tiêu chí tùy chỉnh

    Quản trị viên có thể đặt tiêu chí được xác định trước mà mọi yêu cầu truy cập phải đáp ứng. Ví dụ: Bạn có thể cho người dùng quyền truy cập mật khẩu khi yêu cầu có mức độ ưu tiên cao hoặc khi thỏa thuận chất lượng dịch vụ (SLA) sắp bị vi phạm.

    Đặt tiêu chí tùy chỉnh cho mọi yêu cầu truy cập mật khẩu

Chọn từ nhiều bộ phận trợ giúp phổ biến

Zoho Vault tích hợp với các giải pháp bộ phận hỗ trợ phổ biến như Zoho Desk, Zendesk, ServiceNow, JIRA và ManageEngine ServiceDesk Plus OnDemand.