Theo dõi mọi hành động trong kho lưu trữ mật khẩu của bạn 24/7

Giám sát mọi hành động được thực hiện trong tài khoản Vault của tổ chức bằng các kiểm tra theo thời gian thực của chúng tôi

BẮT ĐẦU

Không bỏ qua bất cứ điều gì

Theo dõi đối tượng nào truy cập mật khẩu nào vào thời điểm nào, tất cả các hành động được thực hiện với mật khẩu, thư mục, người dùng, hoạt động quản trị, v.v.

Các trường kiểm tra từ công cụ quản lý mật khẩu của Zoho

Quyền kiểm tra cấp cao cho siêu quản trị viên

Quan sát tất cả các hoạt động do quản trị viên thực hiện trong phần Kiểm tra. Nắm bắt nhãn thời gian và địa chỉ IP của quản trị viên đã xem và xuất các kiểm tra để theo dõi các mối đe dọa đến từ người dùng nội bộ.

Trang Kiểm tra mật khẩu của Zoho Vault | Quyền kiểm tra cấp cao

Nhận thông báo với cảnh báo tức thì

Cấu hình thông báo để nhận cảnh báo tức thời qua email đối với mọi hành động quan trọng được thực hiện trong tài khoản Vault của tổ chức bạn. Không bỏ lỡ một hoạt động quan trọng nào nữa, bất kể bạn đang ở đâu.

Cảnh báo tùy chỉnh của Zoho Vault để theo dõi các hành động đối với mật khẩu