Các tính năng nâng cao để quản lý mật khẩu

Tạo mật khẩu mạnh, thêm trường tùy chỉnh, nhập nhiều mật khẩu và xuất mật khẩu để truy cập ngoại tuyến an toàn

BẮT ĐẦU
 • Sử dụng mật khẩu mạnh

  Xác định chính sách mật khẩu cho tổ chức của bạn và thực thi chính sách để đảm bảo mọi người đều sử dụng mật khẩu mạnh. Tạo mật khẩu mạnh dựa trên chính sách mật khẩu mặc định cho tất cả tài khoản của bạn.

  Sử dụng mật khẩu mạnh
 • Lưu trữ tất cả các loại dữ liệu nhạy cảm

  Sắp xếp các loại dữ liệu nhạy cảm khác nhau bằng cách tạo các danh mục mật khẩu của riêng bạn. Tạo trường tùy chỉnh và bảo vệ dữ liệu đã chọn không cho công khai.

  Lưu trữ tất cả các loại dữ liệu nhạy cảm
 • Nhập hàng loạt mật khẩu

  Nhập mật khẩu từ bảng tính, tập tin văn bản và các công cụ quản lý mật khẩu khác. Bạn sẽ có sẵn mật khẩu để sử dụng ngay lập tức.

  Nhập hàng loạt mật khẩu
 • Xuất mật khẩu

  Có bản sao của tất cả mật khẩu dưới dạng tập tin văn bản hoặc tải xuống bản sao dữ liệu Zoho Vault được mã hóa để truy cập ngoại tuyến.

  Xuất mật khẩu