Đăng nhập vào trang webchỉ với một lần bấm chuột

Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi để tiết kiệm thời gian khi bạn đăng nhập

BẮT ĐẦU
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tiện ích mở rộng cho tất cả các trình duyệt phổ biến

Lưu mật khẩu và đăng nhập mà không cần rời khỏi tab trình duyệt bằng các tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi, có sẵn cho các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave và Vivaldi.

Cài đặt ngay

Cứ việc quên tất cả mật khẩu đi

Đăng nhập vào các trang web ưa thích của bạn từ Vault bằng tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ phải nhập lại thông tin đăng nhập của mình.

Mật khẩu mạnh cho tất cả các tài khoản

Tiện ích mở rộng trình duyệt của Vault tạo mật khẩu mạnh, duy nhất cho tất cả các hoạt động đăng ký mới của bạn để đảm bảo sự bảo mật cho tất cả các tài khoản.

Tự động lưu các hoạt động đăng nhập mới

Ghi nhận và lưu thông tin đăng nhập mới của bạn ngay lập tức bằng tiện ích mở rộng trình duyệt của Vault mỗi khi bạn tạo tài khoản mới hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản hiện có.

Tự động lưu các hoạt động đăng nhập mới