Chia sẻ mật khẩu với nhóm

Nhóm các đồng nghiệp của bạn lại với nhau và chia sẻ mật khẩu trong nhóm.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Sắp xếp người dùng lại với nhau thành các nhóm người dùng trong Vault và chia sẻ mật khẩu hoặc nhóm mật khẩu cho toàn bộ nhóm. Điều này giúp các nhóm chia sẻ nhiều mật khẩu với nhau một cách an toàn để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Tập trung nhóm lại một nơi

Nhóm tất cả các thành viên trong đội ngũ của bạn lại với nhau và lập thành một Nhóm người dùng. Tất cả thành viên trong Nhóm người dùng sẽ có các quyền như nhau đối với tất cả mật khẩu được chia sẻ với nhóm.

Tập trung nhóm lại một nơi
Chia sẻ mật khẩu giữa các nhóm

Chia sẻ mật khẩu giữa các nhóm

Chia sẻ mật khẩu liền mạch với cả nhóm. Ví dụ: Bạn có thể tạo một nhóm riêng cho tất cả các thành viên trong đội ngũ tài chính, thêm tất cả mật khẩu tài chính vào một thư mục và chia sẻ thư mục này với cả nhóm chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể xác định cấp độ quyền truy cập mật khẩu cho các thành viên trong nhóm.

Thu hồi quyền truy cập ngay lập tức

Xóa người dùng khỏi nhóm để ngay lập tức thu hồi quyền truy cập của họ vào mật khẩu được chia sẻ với nhóm. Chỉ các thành viên còn hoạt động trong nhóm mới có quyền truy cập vào tất cả mật khẩu.

Thu hồi quyền truy cập ngay lập tức

Quản lý tất cả mật khẩu doanh nghiệp một cách an toàn với Zoho Vault

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ