Thông báo sự kiện mật khẩu

Nhận thông báo tức thì về mọi hành động quan trọng đang được thực hiện trong Vault

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Zoho Vault cho phép quản trị viên nhận thông báo email bất cứ khi nào có sự kiện quan trọng xảy ra trong Vault. Bạn sẽ nhận được cảnh báo tức thì về mọi hành động liên quan đến người dùng, mật khẩu và quản lý nhóm mật khẩu, nhằm tăng cường độ bảo mật cho Vault của bạn.

Theo dõi có chọn lọc các sự kiện quan trọng

Tất cả các sự kiện quan trọng liên quan đến mật khẩu đều được theo dõi. Chọn các sự kiện cụ thể quan trọng với bạn và thiết lập thông báo để được cập nhật.

Theo dõi có chọn lọc các sự kiện quan trọng
Nhận thông báo khi bạn muốn

Nhận thông báo khi bạn muốn

Đặt tần suất bạn muốn nhận thông báo. Thư thông báo có thể được gửi ngay khi có, một lần vào một ngày/tuần hoặc mỗi ngày vào một thời điểm cụ thể.