Đổi mật khẩu liền mạchcho các trang web phổ biến

Cập nhật mật khẩu ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Việc phải thay đổi mật khẩu theo cách thủ công để tuân thủ chính sách mật khẩu của tổ chức khiến bạn mệt mỏi. Với tính năng thay đổi mật khẩu của Zoho Vault, bạn có thể thay thế mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới đảm bảo an toàn và cập nhật mật khẩu trong Vault chỉ bằng một cú nhấp chuột, vừa tiết kiệm thời gian vừa giữ cho các tài khoản của bạn luôn tuân thủ chính sách mật khẩu của tổ chức.

Thay đổi mật khẩudễ dàng

Thay đổi mật khẩu trong Vault chỉ với một cú nhấp chuột bằng cách đặt mật khẩu mới đảm bảo độ mạnh và tự động cập nhật mật khẩu cho các tài khoản tương ứng, bạn vừa đỡ đi nhiều công việc thủ công vừa tăng cường độ bảo mật cho tài khoản.

Thay đổi mật khẩudễ dàng
Không bỏ qua bất cứ điều gì

Không bỏ qua bất cứ điều gì

Vault theo dõi tất cả các lần thử đặt lại mật khẩu trong biên bản kiểm tra, nêu chi tiết lần thử đó thành công hay thất bại, cùng với nhãn thời gian và thông tin chi tiết về người dùng tương ứng.

Mật khẩu mạnhcho tất cả các tài khoản

Tăng độ bảo mật cho tài khoản và tiết kiệm công sức bằng cách đặt mật khẩu mạnh, duy nhất. Luôn tuân thủ chính sách mật khẩu và tránh sử dụng lại mật khẩu.

Mật khẩu mạnhcho tất cả các tài khoản
Danh sách trang webđược hỗ trợ ngày càng tăng

Danh sách trang webđược hỗ trợ ngày càng tăng

Tính năng tự động đặt lại mật khẩu được hỗ trợ cho nhiều trang web phổ biến như Google, Dropbox, Amazon, Twitter và ngày càng nhiều những trang web khác nữa.