Giám sát các hoạt động của tổ chức

Phân tích chi tiết từng quy trình quản lý mật khẩu dưới dạng báo cáo trực quan.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Hai phần ba các tổ chức cho rằng các cuộc tấn công nội gián hoặc vi phạm không chủ ý có nhiều khả năng xảy ra hơn là các cuộc tấn công từ bên ngoài. Zoho Vault bảo vệ bạn bằng các báo cáo chi tiết trình bày trực quan mọi hoạt động quản lý mật khẩu do từng người dùng thực hiện trong Vault. Siêu quản trị viên có thể phân tích các báo cáo này và đưa ra chính sách mật khẩu phù hợp để khắc phục những bất thường về mật khẩu và các mối đe dọa nội gián.

Báo cáo về tất cả mọi hành động

Xem nhật ký truy cập, thông tin chi tiết người dùng, các mật khẩu và nhóm mật khẩu được biểu diễn trực quan. Xem ai sở hữu, xem và truy cập thông tin nào và truy cập vào lúc nào theo nhu cầu của bạn. Theo dõi chi tiết cụ thể cho một người dùng cá nhân hoặc xem tổng quan cho toàn bộ tổ chức.

Báo cáo về tất cả mọi hành động
Xem cách thức chia sẻ mật khẩu

Xem cách thức chia sẻ mật khẩu

Theo dõi chi tiết các mật khẩu được chia sẻ bởi tất cả người dùng với người dùng nội bộ và bên ngoài. Dữ liệu dạng bảng và đồ họa chi tiết sắp xếp mật khẩu được chia sẻ dựa trên cấp độ truy cập, giúp bạn dễ theo dõi.

Theo dõi mật khẩu yếu

Để ý mật khẩu của người dùng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn trong chính sách mật khẩu của họ. Đánh giá độ mạnh mật khẩu tổng thể của tổ chức và thực thi các chính sách mật khẩu phù hợp để tăng cường độ an toàn cho mật khẩu của người dùng.

Theo dõi mật khẩu yếu
Theo dõi mật khẩu được truy cập thường xuyên

Theo dõi mật khẩu được truy cập thường xuyên

Xem danh sách các mật khẩu được truy cập thường xuyên và những người dùng có hoạt động trong Vault. Chuyển đổi giữa các người dùng để có báo cáo truy cập trực quan dành riêng cho mỗi người dùng.

Theo dõi mọi hành động nhạy cảm trong kho lưu trữ mật khẩu của bạn qua các báo cáo độc quyền của chúng tôi

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ