Đăng nhập vào trang web chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tiết kiệm thời gian khi bạn đăng nhập vào các trang web với thanh công cụ bấm để đăng nhập và các tiện ích mở rộng của trình duyệt.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tiết kiệm thời gian khi bạn đăng nhập vào các trang web yêu thích.

Với Zoho Vault, bạn có thể đăng nhập vào các trang web chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn sẽ không bao giờ phải nhập lại mật khẩu.

Tiết kiệm thời gian khi bạn
đăng nhập vào các trang web yêu thích.
Quản lý mật khẩu mà không cần
phải rời khỏi tab hiện tại.

Quản lý mật khẩu mà không cần phải rời khỏi tab hiện tại.

Sử dụng tiện ích mở rộng Zoho Vault để tự động đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng, truy cập mật khẩu và thêm bí mật mới mà không cần phải rời khỏi trang web bạn đang truy cập hoặc tab trình duyệt bạn đang truy cập.