Cộng tác - Chia sẻ khảo sát và báo cáo

Nhờ đồng nghiệp hỗ trợ chỉnh sửa khảo sát của bạn hoặc gửi báo cáo để cho họ biết kết quả. Hợp tác để đưa ra quyết định tốt nhất.

Lập nhóm

Cộng tác, chia sẻ khảo sát và báo cáo

Chia sẻ khảo sát

Cải thiện khảo sát bằng cách tận dụng kỹ năng của bạn bè và đồng nghiệp. Yêu cầu một người thiết kế tùy chỉnh chủ đề khảo sát, yêu cầu nhân viên bán hàng tạo chiến dịch email hoặc yêu cầu người viết chỉnh sửa câu hỏi. Hợp tác, tổ chức và đăng bài dễ dàng.

Chia sẻ khảo sát

Chia sẻ chế độ xem trước

Chia sẻ bản xem trước khảo sát của bạn với bạn bè và đồng nghiệp để nhận ý kiến phản hồi của họ về giao diện khảo sát. Nếu chia sẻ khảo sát cấp cho họ quyền truy cập chỉnh sửa đầy đủ, chia sẻ bản xem trước chỉ cho phép họ xem và không chỉnh sửa được.

Chia sẻ chế độ xem trước khảo sát

Mời người đánh giá

Mời nhà tư vấn để nhận quan điểm từ bên ngoài. Người đánh giá có thể để lại nhận xét trong khoảng thời gian được chỉ định mà không thay đổi nội dung của bạn.
Invite-reviewers

Chia sẻ báo cáo

Tạo báo cáo tùy chỉnh đã lọc để phân phối cho nhóm của bạn. Quyền truy cập theo vai trò giúp kiểm soát thông tin an toàn trong khi vẫn có thể cung cấp thông tin cần thiết cho đồng nghiệp.

Chia sẻ báo cáo

Chuyển khảo sát

Việc thay đổi vai trò trong tổ chức có thể mang đến những rắc rối, đặc biệt là khi thông tin cần được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. Zoho Survey mang đến lợi ích về quyền sở hữu linh động. Gửi bản sao khảo sát của bạn cho bạn bè hoặc thành viên trong nhóm sẽ có quyền sở hữu hoặc chuyển hoàn toàn quyền kiểm soát khảo sát ban đầu của bạn cùng với mọi báo cáo được liên kết.

Chuyển khảo sát