Gửi khảo sát bằng MailChimp

Gửi khảo sát cho đối tượng mục tiêu bằng MailChimp. Tạo khảo sát bằng Zoho Survey và sử dụng tài khoản MailChimp của bạn để gửi email cho bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên và những người khác.

Hãy dùng thử

Gửi khảo sát đến danh sách email của bạn

Kết nối Zoho Survey với MailChimp để gửi khảo sát tới mọi danh sách email của bạn. Với hồ sơ người đăng ký của MailChimp, bạn sẽ hiểu được cách người nhận tương tác với email khảo sát của bạn.
send-surveys-to-your-email-lists

Dữ liệu tương tác cho email

Tăng tỷ lệ phản hồi khảo sát bằng cách sử dụng dữ liệu người đăng ký của MailChimp để gửi thông báo email cho mọi người khi họ có khả năng mở thông báo nhất.

send-surveys-engagement-data-for-email

Báo cáo nâng cao

Kết hợp tính năng báo cáo nâng cao của Zoho Survey với các báo cáo của MailChimp để cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ hơn về tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập website từ các khảo sát của bạn và tỷ lệ mở theo vị trí.

send-surveys-advanced-reporting