Bảo vệ khảo sát

Nhận phản hồi có liên quan và đảm bảo dữ liệu của bạn là vô hại. Bảo mật và đảm bảo an toàn cho thông tin khảo sát của bạn.

Đăng ký ngay
Bảo vệ khảo sát

Bảo vệ bằng mật khẩu

Bảo vệ khảo sát bằng mật khẩu khi bạn muốn chia sẻ với các nhóm cụ thể. Những người đang cố gắng truy cập khảo sát đều sẽ thấy pop-up yêu cầu nhập mật khẩu trước khi có thể tiến hành.

Bảo vệ bằng mật khẩu

Ngăn chặn nhiều phản hồi

Đảm bảo mọi người chỉ có thể gửi một bộ phản hồi cho khảo sát của bạn. Bạn có thể sử dụng cookie hoặc cung cấp một URL riêng để đảm bảo mỗi người trả lời chỉ có thể truy cập một lần.

MÃ CAPTCHA

Bật CAPTCHA bảo vệ khảo sát của bạn khỏi các phản hồi tự động từ các bot internet. CAPTCHA sử dụng hình ảnh mà bot không thể quét để xác minh và chỉ có người thật mới có thể phản hồi khảo sát của bạn.

secure-survey-captcha

Chứng chỉ SSL

SSL (Lớp cổng bảo mật) tạo kết nối an toàn đến máy chủ cho người trả lời. Zoho Survey được trang bị với tính năng bảo vệ SSL.

ssl-certification