Tối ưu hóa cho thiết bị di động và ứng dụng di động

Thu thập từ mọi thiết bị và xem trên cả Android và iOS. Giữ liên lạc trong khi di chuyển.

Đăng ký ngay

Ứng dụng iOS và Android

Ứng dụng iOS và Android hiện sẵn dụng cho những người dùng phải di chuyển liên tục. Bạn có thể công bố khảo sát và kiểm tra các phản hồi mới nhất kể cả khi đang di chuyển. Lọc các phản hồi nhận được và nhanh chóng phân tích tại chỗ.

mobile-optimisation

Tối ưu hóa cho thiết bị di động

Các khảo sát tạo trên Zoho Survey được tối ưu hóa cho thiết bị di động ngay lập tức. Tạo khảo sát tiếp cận mọi người trên mọi kích thước màn hình.