Cập nhật Google Sheets với Phản hồi khảo sát

Google Sheets cung cấp rất nhiều công cụ thống kê giúp phân tích dễ dàng. Tải phản hồi khảo sát của bạn lên đó và bắt đầu phân tích các báo cáo.

Dùng thử Zoho Survey

Thu hẹp khoảng cách

Nhờ hầu hết các công cụ báo cáo chính đã được tích hợp với Google Sheets, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Zoho Survey của mình cùng với nhiều ứng dụng khác. Đồng thời có thể xuất báo cáo Zoho Survey dưới dạng tập tin CSV, SPSS hoặc bảng tính và tải lên các công cụ báo cáo yêu thích của bạn.

Thu hẹp khoảng cách

Cộng tác và phân tích

Tự mình phân tích báo cáo là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Với tính năng tích hợp này, giờ đây mọi người đã có thể cộng tác trong Google Sheets, cùng nhau phân tích và đưa ra quyết định sáng suốt.
Cộng tác và phân tích

Ngoại tuyến hoặc khi đang di chuyển

Tương tự như tính năng khảo sát ngoại tuyến của Zoho Survey, Google Sheets cho phép bạn đọc và phân tích dữ liệu kể cả khi bạn không trực tuyến. Truy cập bảng tính từ ứng dụng này và nhận thông tin cập nhật bất kể bạn ở đâu.

Ngoại tuyến hoặc khi đang di chuyển