Phân phối email - Điều khoản dịch vụ

Cập nhật ngày: 25 tháng 04 năm 2018

CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VỀ PHÂN PHỐI EMAIL NÀY (“ĐIỀU KHOẢN PHÂN PHỐI EMAIL”) CHI PHỐI VIỆC BẠN SỬ DỤNG ZOHO SURVEY ĐỂ GỬI KHẢO SÁT THÔNG QUA CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI EMAIL DO ZOHO CUNG CẤP (“CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI EMAIL”). VIỆC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI EMAIL ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÂN PHỐI EMAIL. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI EMAIL DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đồng ý

Bạn phải nhận được sự đồng ý rõ ràng từ những người nhận khảo sát dự kiến của bạn (“Người liên hệ”) trước khi gửi khảo sát bằng Chức năng phân phối email. Sự đồng ý phải được cung cấp riêng thông qua hành động có ý thức của người liên hệ.

CHÍNH SÁCH CHỐNG THƯ RÁC

Bạn phải tuân thủ các quy định trong Chính sách chống thư rác của Zoho và tất cả các luật hiện hành quy định việc gửi email thương mại áp dụng cho bạn. Ngoài ra, bạn chỉ có thể gửi email qua chức năng Phân phối email đến các địa chỉ liên hệ mà bạn đã thu thập bằng các phương tiện được chấp nhận như liệt kê dưới đây (“Phương tiện được chấp nhận”).

 1. Nếu địa chỉ liên lạc đã cung cấp địa chỉ email của họ khi thực hiện một tải về từ website của bạn hoặc vì mục đích đặt hàng/đàm phán mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn.
 2. Nếu địa chỉ liên lạc đã đăng ký nhận một bản tin email bằng việc điền một biểu mẫu trên website của bạn.
 3. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp địa chỉ email khi tham gia vào một cuộc thi, sự kiện hoặc khảo sát bất kỳ do bạn thực hiện, với điều kiện bạn đã thông báo với địa chỉ liên lạc đó rằng bạn sẽ gửi email tiếp thị cho họ.
 4. Trong khi hoàn thành một biểu mẫu trực tuyến, nếu địa chỉ liên lạc chọn hộp kiểm đồng ý tham gia thể hiện họ sẵn sàng nhận email của bạn, với điều kiện hộp kiểm đã được bỏ chọn mặc định và bạn đã thông báo cho địa chỉ liên lạc đó rằng bản chất những email có nội dung quảng cáo.
 5. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp danh thiếp của họ và thể hiện sự sẵn lòng nhận email có nội dung quảng cáo. Sự sẵn lòng nhận email quảng cáo sẽ được cho là vào thời điểm họ cung cấp danh thiếp cho bạn tại một triển lãm thương mại.
 6. Nếu địa chỉ liên lạc được giới thiệu bởi những khách hàng hiện tại hoặc người đăng ký nhận bản tin hoặc email tiếp thị của bạn.

Hoạt động bị cấm

Khi sử dụng Chức năng phân phối email, bạn đồng ý rằng

 1. Bạn sẽ không gửi khảo sát xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 2. Bạn sẽ không gửi khảo sát có chứa nội dung khiêu dâm và/hoặc thô tục;
 3. Bạn sẽ không gửi khảo sát mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào;
 4. Bạn sẽ không gửi khảo sát gây tăng tải trên máy chủ của Zoho hoặc lạm dụng băng thông của Zoho;
 5. Bạn sẽ không gửi khảo sát vi phạm bất kỳ điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế có thể áp dụng nào;
 6. Bạn sẽ không gửi khảo sát nhằm mục đích phân phối hoặc rao bán các sản phẩm là hàng giả và bất hợp pháp;
 7. Bạn sẽ không gửi khảo sát gây trở ngại hoặc phá vỡ Chức năng phân phối email;
 8. Bạn sẽ không gửi khảo sát được coi là hoạt động lừa đảo như mô hình kim tự tháp, tiếp thị đa cấp (MLM), tiếp thị liên kết, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và làm giả lượt nhấp;
 9. Bạn sẽ không gửi khảo sát để quảng cáo hoặc bán dược phẩm, các dịch vụ cờ bạc, thuốc lá điện tử...;
 10. Bạn sẽ không gửi khảo sát quảng cáo các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp;
 11. Bạn sẽ không gửi khảo sát có chứa liên kết dẫn đến các trang tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm được liệt kê nào ở trên;
 12. Bạn sẽ không gửi khảo sát cho những người liên hệ đã hủy đăng ký tham gia danh sách gửi thư của bạn hoặc thể hiện ý định không nhận email từ bạn;
 13. Bạn sẽ không gửi khảo sát cho những liên hệ mà bạn đã mua, vay, thuê hoặc mua lại thông qua mọi phương tiện khác từ bên thứ ba.

Giám sát và điều chỉnh

Để ngăn chặn thư rác và phát hiện các vi phạm Chức năng phân phối email, Zoho có quyền giám sát và kiểm tra nội dung khảo sát của bạn thông qua các công cụ tự động. Zoho cũng có thể sao chép nội dung khảo sát và truyền bản sao nội dung cho các công ty chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích kiểm tra nội dung và phát triển công cụ tự động nhằm phát hiện thư rác và các vi phạm khác của những Điều khoản phân phối email. Zoho cũng bảo lưu các quyền sửa đổi mọi khảo sát, đặc biệt là khi bạn lần đầu gửi email đến danh sách liên hệ.

Mỗi email được gửi thông qua Chức năng phân phối email sẽ có ID được nhúng vào tiêu đề của email. Người nhận thư khảo sát của bạn có thể báo cáo nghi ngờ thư rác bằng ID này. Khi một người nhận đánh dấu email của bạn là thư rác, Zoho sẽ nhận được thông báo. Nếu số lượng email được đánh dấu là thư rác vượt quá giá trị ngưỡng định trước, Zoho có quyền thực hiện hành động phù hợp chống lại bạn, điều này có thể bao gồm đình chỉ vĩnh viễn Chức năng phân phối email.

Giá trị ngưỡng cho số email bị trả về, email khiếu nại, email hủy đăng ký và bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ

Tỷ lệ email bị trả về nên dưới 5% và tỷ lệ khiếu nại thư rác nên dưới 0,1%. Tương tự, tỷ lệ email hủy đăng ký không nên vượt quá 1% so với tỷ lệ nhấp và tỷ lệ tối đa cho bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ. Trong trường hợp chiến dịch email của bạn vượt quá (các) giá trị ngưỡng được nêu ở trên, Zoho bảo lưu quyền đóng tài khoản người dùng của bạn mà không cần thông báo trước.

Giới hạn sử dụng

Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký đã chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng được Zoho quy định để sử dụng dịch vụ không gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể hạn chế một hoạt động nếu bạn đạt đến giới hạn sử dụng tương ứng với hoạt động đó.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Zoho có quyền sửa đổi Điều khoản phân phối email. Các sửa đổi đối với Điều khoản phân phối email có hiệu lực khi bạn sử dụng Chức năng phân phối email sau khi công bố sửa đổi này.