Phân tích báo cáo khảo sát

Tùy chọn báo cáo nâng cao giúp bạn chia dữ liệu phức tạp thành các định dạng đơn giản giúp trực quan hóa dễ dàng.

Đăng ký ngay
Cộng tác

Báo cáo theo thời gian thực

Zoho Survey cập nhật báo cáo theo thời gian thực. Bạn sẽ thấy phản hồi của đối tượng khảo sát ngay khi họ gửi.
analyze-real-time-reports

Phản hồi được lọc

Lọc phản hồi để đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn. Tạo nhiều bộ lọc bạn muốn để xem nhiều chế độ xem.

Báo cáo tùy chỉnh

Phân tích chính xác nhờ các phản hồi đã kiểm tra. Với Zoho Survey, bạn có thể chỉnh sửa, lọc các báo cáo và phản hồi của mình để cung cấp dữ liệu chính xác nhất.

custom-reports

Báo cáo xu hướng

Phát hiện xu hướng và kết hợp với những thay đổi trong thế giới thực. Có phải chiến dịch quảng cáo gần đây đã tăng lưu lượng truy cập website của bạn hoặc tăng mức độ tiếp cận thị trường của bạn? Báo cáo xu hướng có thể giúp kết hợp thông tin cập nhật với cách chúng ảnh hưởng đến ý kiến của người trả lời.

Báo cáo bảng chéo

Phân tích mối quan hệ giữa những phản hồi cho các câu hỏi khác nhau có thể mang đến kết quả đáng ngạc nhiên. Báo cáo bảng chéo cho phép bạn đặt hai câu hỏi (và câu trả lời tương ứng) cạnh nhau và xem mối tương quan. Khám phá các mối quan hệ ẩn, lập giả thuyết và hiểu rõ hơn về đối tượng khảo sát.

Báo cáo bảng chéo

Chia sẻ báo cáo

Chia sẻ báo cáo với bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn dù họ ở đâu. Phối hợp với nhau để hiểu rõ hơn phản hồi của đối tượng khảo sát.

Báo cáo chia sẻ

Báo cáo theo lịch trình

Gửi báo cáo khảo sát và phản hồi cho bất cứ ai theo một khung thời gian bạn chọn. Gửi khi có phản hồi đến hoặc định kỳ gửi một trong các báo cáo tùy chỉnh của chúng tôi.

scheduled-reports

Nhiều định dạng xuất

Các tính năng báo cáo của Zoho Survey mang đến nhiều cơ hội phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, nếu cần nhiều hơn nữa, bạn cũng có thể tải xuống các báo cáo ở nhiều định dạng như bảng tính excel, CSV, PDF và SPSS.

Nhiều định dạng xuất