+

Tích hợp Survey-Analytics

Báo cáo nâng cao. Phân tích dễ dàng.

Khám phá các khả năng chưa được khai thác trong dữ liệu khảo sát bằng các giải pháp phân tích mạnh mẽ. Biến các báo cáo thành hình ảnh trực quan rõ ràng, đồng thời so sánh các số liệu khác nhau và khám phá những thông tin chuyên sâu hữu ích để luôn đi trước đối thủ cạnh tranh.

Đăng ký miễn phí

Zoho Analytics là gì?

Zoho Analytics là một công cụ phân tích và business intelligence giúp bạn trực quan hóa dữ liệu dưới dạng các biểu đồ minh họa và pivot table. Tải lên dữ liệu từ nhiều nguồn, tạo bảng chỉ số, so sánh nhiều báo cáo và dễ dàng chia sẻ thông tin chuyên sâu của bạn với người khác. Trợ lý phân tích thông minh Zia sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình và đơn giản hóa việc tạo báo cáo.

Sức mạnh tổng hợp

Phần tích hợp của Zoho Survey với Analytics cung cấp một nền tảng phân tích nâng cao giúp bạn phân tích một lượng lớn dữ liệu phức tạp. Bạn có thể xem các tập dữ liệu cụ thể từ một cơ sở dữ liệu, so sánh các báo cáo khác nhau, kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau và làm nhiều việc khác.

Biểu đồ tương tác

Analytics cung cấp đa dạng các loại biểu đồ tương tác để bạn lựa chọn tùy theo mục tiêu của mình. Di chuột qua một biểu đồ để xem nhanh thông tin nổi bật, xem chi tiết dữ liệu, sử dụng các bộ lọc dựa trên chú giải và xuất biểu đồ. Sau đây là một vài loại biểu đồ cơ bản giúp bạn phân tích dữ liệu khảo sát:

Biểu đồ kết hợp

  • So sánh hai hoặc nhiều số liệu cùng lúc.
  • Dễ dàng xác định kênh phân phối mang lại lưu lượng truy cập cao nhất cho doanh nghiệp hoặc phân tích tỉ lệ hoàn thành khảo sát của bạn.
tỉ lệ khảo sát
dữ liệu trung tâm khu vực

Biểu đồ thanh liên cụm

  • Tiến hành hiệu quả các phân tích hàng năm (YOY).
  • Phù hợp để theo dõi hiệu quả tài chính của một công ty hoặc tìm hiểu xem ý kiến của người trả lời đã thay đổi theo thời gian như thế nào.

Biểu đồ phân tán

  • Xác định xem có tồn tại mối tương quan giữa hai biến số không.
  • Biểu thị chính xác hơn các báo cáo bảng chéo khi sử dụng biểu đồ phân tán. Ví dụ: Đo lường mối quan hệ giữa tuổi của người trả lời và thức uống họ thích.
dữ liệu về thức uống
vị trí địa lý

Biểu đồ địa lý

  • Khi bật vị trí địa lý, Survey sẽ ghi lại vị trí của người trả lời.
  • Sử dụng biểu đồ địa lý trong Analytics để xem người trả lời trên bản đồ.

Bảng chỉ số động

Bảng chỉ số cung cấp cách xem nhanh nhiều báo cáo. Với giao diện kéo và thả trong Analytics, bạn có thể tạo bảng chỉ số trong vài phút và đồng thời so sánh các báo cáo khác nhau. Thêm widget KPI để tô sáng số liệu, các con số hoặc chỉ số so sánh để xác định xu hướng.

Bảng chỉ số động

Tạo sự kết hợp hoàn hảo

Kết hợp dữ liệu hiệu quả từ hai hoặc nhiều nguồn. Ví dụ, khi gửi khảo sát RSVP cho một sự kiện sắp tới, CRM của bạn có thể cung cấp dữ liệu về tỷ lệ đăng ký. Analytics cung cấp nền tảng để trực quan hóa tất cả những dữ liệu này ở một nơi.

biểu đồ kết hợp

Chuẩn bị dữ liệu để phân tích chuyên sâu

Kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng bằng các hàm SQL có sẵn. Ví dụ: Kết hợp một bảng chứa thông tin về các sản phẩm mà khách hàng muốn mua với một bảng khác có chứa thông tin về những khách hàng thực sự đã mua các sản phẩm này.

chuẩn bị dữ liệu

Thảo luận. Chia sẻ. Công bố.

Chia sẻ báo cáo riêng tư, công khai hoặc trong nhóm. Cung cấp ý kiến về báo cáo thông qua phần bình luận và chuỗi chat, giúp dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp. Người dùng được chia sẻ có thể được cấp quyền truy cập để tạo bảng chỉ số và báo cáo riêng của họ. Công bố báo cáo lên trang web, blog và ứng dụng web của bạn

thẻ bình luận

Công cụ phù hợp để tạo ra bảng khảo sát tuyệt vời.

Đăng ký miễn phí