Tại Zoho, chúng tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của tất cả người dùng. Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo và sẽ luôn là như vậy.

Quy định GDPR có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 và chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu của bạn.

GDPR là gì?

Sau nhiều năm suy xét, nghị viện châu Âu đã thông qua một khung bảo vệ dữ liệu mới tại EU. Được giới thiệu dưới hình thức Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Các quy định này đặt ra nguyên tắc cho bên thu thập dữ liệu và bên xử lý dữ liệu về cách thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân là mọi thông tin được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng liên quan đến một cá nhân. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số chứng minh nhân dân, dữ liệu vị trí hoặc số nhận dạng trực tuyến có thể được sử dụng để xác định trực tiếp hoặc gián tiếp danh tính của bạn. 

Các bên liên quan

Bên thu thập dữ liệu

Bên thu thập dữ liệu, theo đúng như tên gọi, là bên kiểm soát toàn bộ mục đích và phương tiện hay nói cách khác là “lý do” và “cách thức” dữ liệu được sử dụng.

Bên xử lý dữ liệu

Bên xử lý dữ liệu là cá nhân hoặc tổ chức xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên thu thập dữ liệu. Bằng việc sử dụng Zoho Sprints, bạn cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu thay bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là bạn vẫn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình và có quyền xác định mục đích và giới hạn xử lý dữ liệu của bạn.

Chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu là bất cứ ai có dữ liệu cá nhân được thu thập, lưu giữ hoặc xử lý.

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ về quyền chủ thể dữ liệu của mình và cách bạn có thể thực thi quyền này.

  •  Quyền truy cập Tất cả người dùng có thể xem và truy cập thông tin của họ được lưu trong Zoho Sprints.  Quản trị viên dự án, người thu thập dữ liệu của tổ chức, có quyền truy cập thông tin cá nhân của toàn bộ người dùng cổng thông tin.
  •  Quyền điều chỉnh Quản trị viên dự án có thể chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào có trong dữ liệu cá nhân của người dùng cổng thông tin.
  •  Quyền di chuyển dữ liệu Quản trị viên dự án có thể tạo bản sao lưu của toàn bộ thông tin trên cổng thông tin. Một liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu của bản sao lưu sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của quản trị viên.
  •  Quyền xóa Quản trị viên dự án có thể xóa toàn bộ thông tin trên cổng thông tin bất cứ khi nào.

Các cải tiến chú trọng GDPR của chúng tôi

Chúng tôi mặc định tuân thủ nguyên tắc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi chỉ thu thập những dữ liệu cần thiết và chỉ lưu trữ những dữ liệu này trong khoảng thời gian cần thiết.

Lưu trữ dữ liệu 

Các trung tâm dữ liệu an toàn của chúng tôi đặt tại EU và Hoa Kỳ. Nếu bạn đăng ký trên www.zoho.eu, chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn sẽ chỉ nằm trong khu vực EU. Tương tự, nếu bạn đăng ký trên www.zoho.com, dữ liệu của bạn sẽ chỉ nằm trong US.

Mã hóa dữ liệu

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn đều được bảo vệ khỏi truy cập trái phép. Chúng tôi thực hiện mã hóa trên thiết bị lưu trữ cho tất cả dữ liệu cá nhân.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng phương pháp bảo vệ dữ liệu tiên tiến nhất. Zoho Corporation đã nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 và chứng nhận tuân thủ SOC 2 Loại II. Bạn có thể đọc thêm về các phương pháp bảo mật, chính sách và cơ sở hạ tầng của chúng tôi tại đây

Vui lòng gửi câu hỏi và chia sẻ mối quan tâm của bạn với chúng tôi qua privacy@zohocorp.com.

Chọn Quyền riêng tư. Chọn Zoho.

Tìm hiểu thêm về việc sẵn sàng tuân thủ GDPR của Zoho.

  • bsi-assurance
  • Bảo vệ quyền riêng tư
  • TRUSTe
  • SOC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.