AgileDesk có thể giúp bạn phục vụ khách hàng tốt hơn như thế nào

  •  
  •  
  •  

Câu chuyện người dùng, một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển linh hoạt của bạn, là chuyển đổi quan điểm và đặt mình vào vị trí của khách hàng. Tuy nhiên, bạn thấu hiểu khách hàng ở mức độ nào sau khi cung cấp sản phẩm? Sự thấu hiểu cũng cần thiết đối với các nhóm phát triển phần mềm. Chúng ta viết mã cho con người nhiều hơn là cho máy móc.

Khi hiểu được nhu cầu thực sự của khách hàng, các nhà phát triển sẽ có thể loại bỏ mọi sự thiên lệch và giả định nhen nhóm trong quá trình xây dựng các sản phẩm tuyệt vời. AgileDesk là mở rộng sự thấu hiểu giữa các nhóm phát triển phần mềm thông qua ngữ cảnh chung của các tương tác dịch vụ khách hàng.

có thể tùy chỉnh

Ứng biến trong Sprints

Cởi mở với phản hồi của khách hàng và mang lại thay đổi theo từng bước nhỏ là điều cực kỳ quan trọng đối với quy trình linh hoạt. Tùy chỉnh các cột của bảng Scrum để cải thiện quy trình và cung cấp sản phẩm mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích.

Ứng biến trong SprintsỨng biến trong Sprints
Tạo yêu cầu dưới dạng lỗi hoặc câu chuyện người dùngTạo yêu cầu dưới dạng lỗi hoặc câu chuyện người dùng

Tạo yêu cầu dưới dạng lỗi hoặc câu chuyện người dùng

Khi khách hàng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới, nhân viên hỗ trợ của bạn có thể tạo yêu cầu dưới dạng lỗi hoặc câu chuyện người dùng. Chi tiết về yêu cầu cùng với các tập tin đính kèm được thêm vào danh sách công việc cần làm của dự án được liên kết.

Hiểu rõ ngữ cảnh

Khi nhân viên hỗ trợ diễn giải thông tin chi tiết về yêu cầu cho nhà phát triển, sẽ có những chỗ bị diễn giải sai và gây hiểu lầm. Để giúp nhóm Scrum hiểu rõ ngữ cảnh, chi tiết yêu cầu như chủ đề và mô tả được ghim vào các mục công việc của họ.

Hiểu rõ ngữ cảnhHiểu rõ ngữ cảnh
Tạo điều kiện cộng tác liên chức năngTạo điều kiện cộng tác liên chức năng

Tạo điều kiện cộng tác liên chức năng

AgileDesk hỗ trợ cộng tác liên chức năng giúp nhân viên hỗ trợ và đội ngũ Scrum làm việc hiệu quả hơn. Trong khi xử lý sự cố, nhà phát triển và người kiểm tra có thể gắn thẻ nhân viên của bạn để làm rõ. Nếu yêu cầu phụ thuộc vào sprint, nhân viên của bạn có thể xem trạng thái của yêu cầu đó và cập nhật tiến độ cho khách hàng.

Tích hợp tiện ích

Kho ứng dụng của chúng tôi cung cấp một loạt các tiện ích mở rộng tuyển chọn, được thiết kế để nâng cao sự nhanh nhạy của bạn

Cung cấp sản phẩm tuyệt vời và phục vụ khách hàng tốt hơn với AgileDesk