Tập hợp các nhóm tiếp thị và bán hàng của bạn để tạo khách hàng tiềm năng nhanh hơn

Tương tác với khách hàng tiềm năng và tạo khách hàng tiềm năng từ mạng xã hội. Tăng khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên lạc trong Zoho CRM với dữ liệu mạng xã hội và giúp đội ngũ bán hàng của bạn chốt giao dịch nhanh hơn.

Đăng ký miễn phí

Xem video

Tích hợp CRM

Khám phá các phương pháp thu hút khách hàng tiềm năng mới

Mỗi tương tác trên mạng xã hội đều là một cơ hội tạo khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng tiếp theo của bạn có thể là ai đó đã theo dõi bạn, tương tác với nội dung của bạn, đề cập đến thương hiệu của bạn hoặc đã gửi tin nhắn cho bạn trên mạng xã hội.

Khám phá

Chuyển đổi các tương tác mạng xã hội thành khách hàng tiềm năng một cách tự động

Xem các hoạt động mạng xã hội (thích, đề cập, đăng lại, bình luận, v.v) như những cơ sở xác định khách hàng tiềm năng để tự động tạo khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn. Chọn các quy tắc định sẵn cho mỗi kênh mạng xã hội để tạo khách hàng tiềm năng mới dựa trên hành động như thích, chia sẻ, đăng lại và đề cập.

Bạn cần thêm công cụ lọc để xác định khách hàng tiềm năng mới? Thiết lập từ khóa liên quan như hành động kích hoạt cùng với những hành động khác trên mạng xã hội.

Chuyển đổiBiểu tượng Biểu tượng

Tất cả các kết nối mạng xã hội của bạn giờ đây được quản lý trên Zoho CRM

Trong Zoho Social, mỗi người tương tác với thương hiệu của bạn trên mạng xã hội được định nghĩa là một Kết nối. Đưa các Kết nối vào CRM của bạn bằng cách thêm vào dưới dạng khách hàng tiềm năng hoặc địa chỉ liên lạc. Xác định và phân khúc các kết nối dựa trên trạng thái CRM của họ. Xem thông tin chi tiết CRM, theo dõi các khách hàng tiềm năng có liên kết và thêm chú thích cho mỗi Kết nối.

Kết nối Bảng Kết nối
Kinh doanhBảng doanh số
Biểu tượng

Đội ngũ bán hàng của bạn luôn ở ngay đó

Bạn xác định một khách hàng tiềm năng mới? Hãy liên hệ với chủ nhân của địa chỉ liên lạc hoặc khách hàng tiềm năng và chat với họ ngay trong Zoho Social. Tập hợp nhóm bán hàng của bạn để tăng tốc với nguồn thông tin từ các cuộc trò chuyện mạng xã hội và giúp họ chốt giao dịch nhanh hơn.

Tập trung vào các khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn đồng thời vẫn theo dõi những thông tin quan trọng khác

Tương tác với các khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên lạc của bạn đồng thời theo dõi các cập nhật từ tất cả các Kết nối trong tab Theo dõi. Biết trạng thái CRM của mỗi hồ sơ có trong các cột của tab Theo dõi. Nhận cập nhật theo thời gian thực trong Live Stream bất cứ khi nào có một địa chỉ liên lạc trong CRM tương tác với thương hiệu của bạn trên một kênh mạng xã hội.

Tập trung

Theo dõi cả doanh thu ngoài tương tác

Khám phá những cơ hội mới và thu hút khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội là rất quan trọng. Hãy tiến xa thêm một bước và lên kế hoạch chiến lược mạng xã hội hiệu quả hơn bằng cách xác định những kênh mạng xã hội mang về con số doanh thu cao nhất.

Doanh thualt=
Doanh thuDoanh thu

Đưa khách hàng tiềm năng vào Zoho CRM với Tạo khách hàng tiềm năng của Facebook trong Zoho Social

Thu hút thông tin khách hàng tiềm năng từ Facebook Lead Ads và chuyển trực tiếp sang Zoho CRM chỉ với một cú nhấp chuột. Tạo quy tắc workflow để chuyển đổi các tương tác Lead Ad thành Khách hàng tiềm năng và Địa chỉ liên lạc tự động. Xem báo cáo CRM chi tiết và xác định những quảng cáo hiệu quả nhất đang giúp doanh nghiệp của bạn tạo doanh thu cao nhất.

Doanh thu Doanh thu

Theo dõi doanh thu từ các hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội của bạn

Đăng ký miễn phí