Công cụ quản lý mạng xã hội cho tất cả các nhóm làm việc từ xa

Hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả. Đăng bài, giám sát và phân tích các kênh mạng xã hội của bạn trên giao diện cộng tác mạnh mẽ được xây dựng cho các đội nhóm.

Truy cập Zoho Social
Bannert Features

Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu đang tận dụng các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội theo nhiều cách mang lại hiệu quả để chạy chiến dịch, chuyển tiếp các cập nhật liên quan và kịp thời, đồng thời giúp huy động các cộng đồng địa phương trước khủng hoảng COVID-19. Đội ngũ Zoho Social đã quyết định mở rộng hỗ trợ cho tất cả các tổ chức với sáng kiến Chống dịch cùng Social. Đây là chương trình đăng ký miễn phí đặc biệt dành cho các tổ chức này.

Xem tất cả thông tin liên quan trên Blog của chúng tôi.

Sẽ ra sao nếu một công cụ có thể hỗ trợ toàn bộ hệ thống mạng xã hội của bạn?

Hãy làm quen với Zoho Social

collaborate

Không gian cộng tác hợp nhất cho các nhóm

Bạn đang tìm kiếm không gian riêng để làm việc với nhóm của mình? Các tính năng cộng tác trong bảng chỉ số Social được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đó của bạn và nhiều yêu cầu khác. Gắn thẻ đồng đội, thảo luận bản thảo và ý tưởng, đồng thời tương tác mạnh mẽ với các tính năng gọi thoại và gọi video. Hoạt động liền mạch trên tất cả các chiến dịch mạng xã hội.

Bảng chỉ sốBảng chỉ số
Đăng bài

Lên lịch nội dung thương hiệu hiệu quả hơn

Với các công cụ đăng bài và lịch linh động như công cụ lên lịch hàng loạt và xếp hàng chờ nội dung tùy chỉnh, tạo điều kiện làm việc dễ dàng giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời tạo lịch trình nội dung hiệu quả để thu hút đối tượng của bạn.

Nhóm
Nhóm
Giám sát

Theo dõi mạng xã hội từ mọi nơi và cho mọi người

Luôn cập nhật tất cả các lượt @đề cập tên thương hiệu, đối thủ cạnh tranh và theo dõi cập nhật quan trọng về các chủ đề liên quan bằng bảng chỉ số theo dõi. Khám phá khách hàng tiềm năng mới trên mạng xã hội, nhận biết thắc mắc để chia sẻ với nhóm hỗ trợ của bạn và kiểm tra tương tác tiếp thị, tất cả ở một nơi.

Bảng chỉ số Bảng chỉ số Bảng chỉ số
Nhóm Nhóm
Tùy chỉnh

Xác định vai trò và quyền cho nhóm của bạn

Xác định quy trình công việc nhóm tốt hơn bằng cách sử dụng vai trò và quyền tùy chỉnh. Sử dụng thiết lập người dùng nâng cao để tạo vai trò riêng cho các thành viên trong nhóm dựa trên trách nhiệm công việc của họ. Xác định tập hợp quyền rõ ràng cho mỗi vai trò mà bạn có thể tạo trong bảng chỉ số Zoho Social.

Quản lý

Mở rộng bảng chỉ số theo quy mô phát triển

Các nhóm sẽ mở rộng theo thời gian. Bạn muốn có đủ không gian cho nhiều thành viên hơn trong nhóm khi tổ chức phát triển? Không thành vấn đề. Mời Quản trị viên hoặc thành viên nhóm mới vào bảng chỉ số Zoho Social của bạn, chuyển sang gói lớn hơn bất cứ lúc nào và mua thành viên nhóm và add-on Thương hiệu ngay từ trong bảng chỉ số.

Nhóm

Hợp lý hóa nỗ lực truyền thông xã hội của nhóm với Zoho Social.

Đăng ký miễn phí