Quản lý tất cả trò chuyện ở một nơi với Hộp thư đến

Quản lý, sắp xếp và phân công giao tiếp giữa các kênh ở một nơi duy nhất và phản hồi nhanh với đối tượng của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Wow! this is very nice!
This is great! Can’t wait for the next trip.
Please send the packages!
Where's the offer link?
Tin nhắn trên YouTube
Where's the offer link?
Bình luận trên Instagram
@zylkertravels curating trips like never before!
Xếp hạng
Bình luận trên Google Workspace
Tin nhắn trên Google Workspace

Tất cả chỉ ở một nơi

Không bao giờ bỏ lỡ tương tác nhờ Hộp thư đến

Hộp thư đến của Zoho Social đơn giản hóa quá trình theo dõi tất cả các tương tác xã hội trên nhiều mạng khác nhau bằng cách cung cấp một giao diện thống nhất cho bạn và nhóm của bạn. Theo dõi bình luận, đề cập, tin nhắn và đánh giá, hợp lý hóa phản hồi và phân loại các cuộc thảo luận để cải thiện khả năng giám sát của bạn. Sau khi đã hoàn tất tương tác, tự động đánh dấu là đã hoàn tất để sắp xếp gọn gàng hộp thư đến của bạn.

Hồ sơ tương tác

Phản hồi nhanh chóng với Zia, trợ lý AI của chúng tôi

Tạo phản hồi tốt nhất và phản hồi theo thời gian thực với Zia, trợ lý nội dung của chúng tôi. Chỉ cần nhập lời nhắc hoặc một từ để tạo phản hồi hoặc diễn đạt lại những gì bạn đã viết tốt hơn. Bằng cách này, bạn có thể nắm bắt các cuộc trò chuyện bằng cách thu hút khách hàng ngay khi có tương tác.

Hướng dẫn di chuyển |

Điều hướng qua các cuộc trò chuyện với các bộ lọc mạnh mẽ hữu ích

Ưu tiên các tương tác đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức dựa trên mức độ khẩn cấp. Bạn cũng có thể lọc các tương tác dựa trên loại, ví dụ như tin nhắn, đánh giá, bình luận hoặc thậm chí là bình luận không tốt.

Duy trì hộp thư đến gọn gàng bằng cách tạo workflow nhiệm vụ

Giới thiệu Hộp thư đến mạng xã hội nhóm của bạn để quản lý các tương tác nhanh chóng và hiệu quả. Tự động hóa quá trình phân công trò chuyện và thêm thành viên nhóm để cộng tác làm việc bằng các công cụ được thiết kế để xử lý hiệu quả và trả lời kịp thời tin nhắn đến.

Tùy chỉnh Hộp thư đến để quản lý trò chuyện trên các nền tảng

Tùy chỉnh hộp thư đến dựa trên các kênh, trạng thái ưu tiên, hình thức tương tác và khoảng thời gian và thêm thành viên khác trong nhóm để xem các thông tin tương tự nhằm tăng cường giao tiếp cộng tác. Hộp thư đến đơn giản hóa việc cộng tác giữa các nền tảng và giữa các nhóm, bất kể bạn mời đồng nghiệp vào cuộc trò chuyện hay giúp nhóm hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề.

Theo dõi các tương tác của khách hàng trước đây để xử lý truy vấn nhanh hơn

Luôn cập nhật tất cả các tương tác quan trọng của đối tượng với tính năng theo dõi lịch sử trò chuyện tích hợp của chúng tôi cho phép bạn theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện trước đó từ một khách hàng cụ thể trên một kênh hoặc nền tảng cụ thể. Bạn cũng sẽ nhận được thông tin chi tiết về hồ sơ hoặc quản lý mạng xã hội của họ.

Tạo quan hệ thân thiết với khách hàng nhờ thời gian phản hồi nhanh hơn và hiệu quả hơn

Bắt đầu dùng thử miễn phí