GDPR là gì?

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là bộ quy định bảo mật dữ liệu mới nhằm cấp cho cư dân tại Liên minh châu Âu (EU) sự bảo vệ và toàn quyền kiểm soát cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng, xử lý hoặc xóa bỏ. Quy định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2018, chỉ rõ cách áp dụng các điều luật về dữ liệu cá nhân của EU thậm chí vượt xa ngoài EU.

Nếu bạn là doanh nghiệp có khách hàng tại EU, GDPR sẽ có thể áp dụng cho bạn nếu bạn đang xử lý dữ liệu cá nhân của các khách hàng tại EU.

Tại sao việc bạn sử dụng một Phần mềm quản lý mạng xã hội sẵn sàng tuân thủ GDPR lại quan trọng?

Là một công cụ quản lý mạng xã hội, Zoho Social giúp người dùng quản lý tất cả mạng xã hội của họ từ một nơi duy nhất. Do được người dùng tạo, nội dung trên các mạng xã hội có thể bao gồm dữ liệu cá nhân trong trường hợp người dùng quyết định chia sẻ. GDPR quy định các công ty phải duy trì một bản ghi tất cả thông tin khách hàng và tất cả các phương tiện có sử dụng những thông tin này.

Zoho Social đã làm những gì để có thể sẵn sàng tuân thủ GDPR?

Quyền được cung cấp thông tin dữ liệu

Một trong những phương diện chính của GDPR là quyền chuyển đổi dữ liệu từ một bên thu thập dữ liệu cho một bên khác.

 • Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của người dùng một cách an toàn trong nhiều trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển đổi dữ liệu của mình từ trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ sang trung tâm dữ liệu tại EU của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó cho bạn mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của dữ liệu.
 • Nếu bạn cần một danh sách toàn bộ hoạt động bạn đã thực hiện trong Zoho Social, ngay từ khâu lên lịch bài đăng đến tạo bản nháp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tải xuống và xuất những thông tin đó trong một tập tin CSV.

Xử lý bảo mật

Liên quan đến bảo mật dữ liệu, Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) được đặt làm trọng tâm. Đây là những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, v.v, cụ thể cho từng cá nhân có thể được sử dụng để dễ dàng phân biệt cá nhân này với cá nhân khác.

 • Zoho Social được bảo mật bằng Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao 256 bit (AES). Chúng tôi sử dụng Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (EAR) để mã hóa những dữ liệu nhạy cảm về bạn để ngăn chặn tin tặc sử dụng thông tin của bạn sai mục đích.
 • Bạn cũng có thể xem Nhật ký kiểm tra từ ngay trong Zoho Social để xem lịch sử thay đổi mà bạn hoặc các thành viên nhóm của bạn đã thực hiện và dễ dàng theo dõi toàn bộ thay đổi.
 • Zoho Social hỗ trợ bạn tạo báo cáo dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hoặc công ty dịch vụ của bạn trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn chia sẻ báo cáo với các bên liên quan dễ dàng qua email cùng với tùy chọn bảo vệ tập tin ZIP của báo cáo bằng mật khẩu mạnh đồng thời đảm bảo cấp độ bảo mật cao.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao bạn nên tuân thủ GDPR?

 • Theo GDPR, mọi tổ chức làm việc với dữ liệu cá nhân của các cư dân EU có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu dưới mọi hình thức. Dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin cơ bản của khách hàng mà doanh nghiệp của bạn cần chẳng hạn như tên, email và số điện thoại.

2. GDPR giúp ích cho các doanh nghiệp như thế nào?

 • Khi khách hàng hiểu cách dữ liệu của họ đang được lưu trữ và sử dụng, họ sẽ có niềm tin hơn vào doanh nghiệp. Quy định này đảm bảo điều đó.
 • Email xác nhận tham gia giúp đảm bảo tỷ lệ nhấp và mở cao hơn cho tương tác email vì chỉ những ai quan tâm đến nội dung của bạn chấp nhận tham gia.

3. GDPR giúp ích cho khách hàng như thế nào?

 • Vì các doanh nghiệp chỉ có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết (với mục đích cụ thể), khách hàng sẽ trải nghiệm quyền riêng tư được tăng cường và nắm quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân mạnh mẽ hơn.
 • Quy định nghiêm ngặt và hình phạt nặng đảm bảo giảm bớt sự cố bảo mật và vi phạm dữ liệu, cung cấp bảo mật dữ liệu cá nhân nâng cao cho người dùng cuối.

4. GDPR tác động như thế nào đến khách hàng của Zoho Social?

 • Tại Zoho, chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ sử dụng thông tin của bạn phục vụ cho mục đích quảng cáo. Vẫn luôn là như thế từ trước khi có sự ra đời của GDPR. Ngoài GDPR và văn hóa “bảo mật là hàng đầu” của chúng tôi, chúng tôi còn giới thiệu một loạt thay đổi cụ thể hơn để đảm bảo khách hàng của bạn trên toàn thế giới được bảo vệ tốt hơn và nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ hơn cách dữ liệu của họ được sử dụng.
 • GDPR quy định khác nhau cho các tổ chức là “bên kiểm soát dữ liệu” và “bên xử lý dữ liệu”. Zoho Social là bên xử lý dữ liệu nội dung được tạo, được yêu cầu hoặc được công bố qua các mạng xã hội được hỗ trợ theo cách khách hàng tương tác với nền tảng của chúng tôi. Với tư cách là “bên kiểm soát dữ liệu”, khách hàng của chúng tôi nắm quyền kiểm soát cách nội dung của họ được thu thập và cách họ sử dụng nội dung trên Zoho Social.

5. Tôi có thể xóa dữ liệu của mình bất cứ lúc nào không?

 • Bạn có toàn quyền đóng tài khoản hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất cứ khi nào bạn cho là cần thiết. Khi bạn gửi một email yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ thực hiện theo yêu cầu đó mà không chậm trễ.

6. Làm cách nào để tải xuống dữ liệu cá nhân của tôi?

 • Vui lòng gửi email đến địa chỉ support@zohosocial.com, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xuất toàn bộ dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc sẵn sàng tuân thủ GDPR của Zoho.

 • bsi-assurance
 • Bảo vệ quyền riêng tư
 • TRUSTe
 • SOC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.